Plate i penzije u "zlatno doba"

U pregledu makroekonomskih indikatora Ministarstva finansija još nema nekih podataka za decembar 2018. g. (dati su za te parametre podaci za period januar – novembar).

Plate i penzije su se tek u prošloj godini (2018.) malo oporavile.

Zbirna realna stopa rasta plata za prvih 6 posmatranih godina (2012. – 2017. prema 2011. godini) je bila 0,8 posto ispod nule (negativna), a za svih sedam (sa realnim rastom u 2018. godini od 4,3 posto) godina realna stopa rasta plata je 3,2 procenta.

Prosečne penzije su za prvih 6 posmatranih godina (2012. – 2017. prema 2011. godini) bile realno manje za 12,7 posto, a za svih sedam (sa realnim rastom u 2018. godini od 3,9 posto), zbirna stopa rasta je „minus“ 9,3 procenta. (Pa živi kao penzioner, i pomaži nezaposlenu decu ili unuke).

Po platama smo, osim Makedonije najsiromašniji, po penzijama takođe pri dnu „komšijske“ regionalne lige. Prosto rečeno, siromašni smo, bre.

Prosečna neto plata je u 2018. godini bila 422 evra, prema 395 evra u 2017. godini. Od toga na pad vrednosti evra u prošloj u odnosu na pretprošlu godinu otpada 2,5 posto. Minuše godine, a davno obećanih 500 evra su još uvek „tamo daleko“.

Zaključak je više nego jasan. Siromašna privreda, građani i penzioneri su se „odrekli“ svojih primanja i profita, da bi „spasili“ svoju državu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Tabela 1-Osnovni makroekonomski indikatori.xls)Tabela 1-Osnovni makroekonomski indikatori.xls 32 kB