Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014–2017. године – део о ПИО и пензијама

У згради Владе Републике Србије одржан је састанак на којем је представљен Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период од 2014. до 2017. године, који је Влада усвојила 27. децембра 2018. године. Представљању је присуствовала и директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

Извештај обухвата: преглед законског, стратешког и институционалног оквира релевантног за процесе социјалног укључивања и смањења сиромаштва, анализу тренутног стања у релевантним областима, преглед реализованих мера и програма, закључке и основне правце деловања за наредни период.

Извештај објављујем у прилогу, а можете га преузети и на сајту Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, на линку: https://bit.ly/2StzZNE

У том извештају посебно обратите пажњу на део о ПИО и пензијама који почиње од 220. стране.