РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ КОЛЕГЕ РАЈКА МАРАШЕВИЋА ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ПРАВУ НА ПЕНЗИЈУ

Поштовани!

У прилогу објављујем првостепено и другостепено решење РФ ПИО по захтеву колеге Рајка Марашевића за измену правоснажног решења о праву на пензију. Колеги Рајку захваљујем на документима уступљеним за објављивање. Против другостепеног решења је поднео тужбу Управном суду. Одлука по тужби још није донета.

При достављању докумената колега Рајко је у коментару навео:

“Као што сам раније обећао, у прилогу ти шаљем моје првостепено и другостепено решење по захтеву за измену правоснажног решења о праву на пензију. Против другостепеног решења сам поднео тужбу Управном суду. Тужба је заведена под бројем У 7593/18 од 03.05.2018. године.
Одлука по тужби још није донета. Документе можеш објавити. Надам се да ће колега А. Стојановић и друге колеге дати одговарајуће коментаре који би мени и колегама могли помоћи у сагледавању и даљем вођењу овог процеса.
Иначе на пресуду Управног суда у предмету усклађивања пензије за 11,06% поднео сам уставну жалбу дана 11.02.2019. године. Повратницу још нисам добио.
У састављању жалбе много су ми помогле твоје и сугестије других колега па овим путем свима захваљујем.
Поздрав!”