Presuda Upravnog suda u upravnom sporu koji se odnosi na zahtev za donošenje rešenja o drugom redovnom usklađivanju vojne penzije za 2007. godinu (za 4,21 posto)

Poštovani!

U prilogu objavljujem presudu Upravnog suda od 10.01.2019. godine donetu u upravnom sporu koji se odnosi na zahtev za donošenje rešenja o drugom redovnom usklađivanju vojne penzije za 2007. godinu (za 4,21 posto).

Presudom je uvažena tužba, poništeno rešenje Direkcije Pokrajinskog fonda PIO u Novom Sadu od 25.10.2017. godine i predmet vraćen nadležnom organu na ponovno odlučivanje.
Upravni sud je presudom odbio zahtev tužioca za naknadu troškova upravnog spora, budući da iznos troškova u tužbi koje stranka traži nije opredeljen shodno odredbi ...

Kolegi vojnom penzioneru koji mi je presudu dostavio i tužiocu - kolegi Vasiću zahvaljujem na dokumentu ustupljenom za objavljivanje! Kolega vojni penzioner koji mi je presudu dostavio, u mejlu je napisao:
“Poštovanje kolega Zlatko,
Kao vojni penzoner zahvaljujem se na tvom predanom angažovanju u pravcu ostvarivanja potraživanja vojnih penzionera.
U prilogu ti šaljem presudu Upravnog suda u Beogradu koja se odnosi na zahtev za donošenje rešenja o drugom redovnom usklađivanju vojne penzije za 2007. godinu (za 4,21%). Nadam se da će koristiti u tvom radu.
Ukoliko odlučiš da presudu objaviš molim te da ne pominješ ime i prezime advokata.”