KRATKA ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA RF PIO ZA PERIOD 2012. - 2018. GODINA

Realan pokazatelj visine penzija je prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji (na primer za određenu godinu ili na kraju godine) i učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, u određenoj godini.

1. Prosečna penzija za 2012. godinu iznosila je 23.024 dinara. U 2013. godinu ušli smo sa prosečnom penzijom iz decembra 2012. godine koja je iznosila 23.563 dinara.
Prosečna penzija za 2018. godinu iznosila je 25.317 dinara. U 2019. godinu ušli smo sa prosečnom penzijom iz decembra 2018. godine koja je iznosila 26.324 dinara.
Prosečna penzija je za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) uvećana sa 23.024 dinara na 25.317 dinara, odnosno za 9,96 %.
Prosečna penzija je za 6 godina (poređenje decembar 2012. g. – decembar 2018. g.) uvećana sa 23.563 dinara na 26.324 dinara, odnosno za 11,7 %.

2. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 2012. godinu je iznosila 41.377 dinara. U 2013. godinu ušli smo sa prosečnom zaradom, bez poreza i doprinosa, koja je za decembar 2012. godine iznosila 46.923 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 2018. godinu je iznosila 49.650 dinara. U 2019. godinu ušli smo sa prosečnom zaradom, bez poreza i doprinosa, koja je za decembar 2018. godine iznosila 52.372 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) je uvećana sa 41.377 dinara na 49.650 dinara, odnosno za 19,99 %.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje decembar 2012. g. – decembar 2018. g.) je uvećana sa 46.923 dinara na 52.372 dinara, odnosno za 11,61 %.

3. Uvećanje prosečnih zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) bilo je približno 20 %, uvećanje prosečnih penzija za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) bilo je približno 10 %.
Prosečno godišnje uvećanje neto zarada (u navedenom periodu) bilo je oko 3,1 %, a prosečno godišnje uvećanje penzija bilo je oko 1,6 %.
Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, za 6 godina, je sa 55,64 % spalo na 50,99 %.

Statistički podaci RF PIO pokazuju:

1. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2012. godine (usklađivanje penzija za 2,00 % izvršeno je u oktobru) iznosila je 23.563 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u decembru 2012. godine iznosila je 46.923 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2012. godinu iznosila je 23.024 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2012. godini iznosila je 41.377 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 55,64 %.
2. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2013. godine (usklađivanje penzija za 2,00 % izvršeno je u aprilu, a za 0,5 % u oktobru) iznosila je 24.157 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2013. godinu iznosila je 23.947 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2013. godini iznosila je 43.932 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 54,5 %.
3. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2014. godine (usklađivanje penzija za 0,5 % izvršeno je u aprilu) iznosila je 23.145 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2014. godinu iznosila je 24.085 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2014. godini iznosila je 44.530 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 54,1 %.
4. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2015. godine (usklađivanje penzija za 1,25 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.466 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2015. godinu iznosila je 23.196 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2015. godini iznosila je 44.432 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 52,2 %.
5. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2016. godine (usklađivanje penzija za 1,5 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.459 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2016. godinu iznosila je 23.488 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2016. godini iznosila je 46.097 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 51,0 %.
6. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2017. godine (usklađivanje penzija za 5,0 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.459 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2017. godinu iznosila je 23.913 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2017. godini iznosila je 47.893 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 49,9 %.
7. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2018. godine (prestala je primena Zakona o PUNIP od oktobarske penzije, počela je isplata novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju za penzije do 34.003,90 dinara, nije bilo usklađivanja penzija u 2018. g.) iznosila je 26.324 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u decembru 2018. godine iznosila je 52.372 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2018. godinu iznosila je 25.317 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2018. godini iznosila je 49.650 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 50,99 %.