Управа за војно здравство МО ће домовима здравља доставити војне рецепте у папирном облику

Од 1. марта 2019. године цивилне здравствене установе више не издају рецепте у папирном облику (већ искључиво у електронском). На основу тога војни осигураници чији се здравствени картони налазе код изабраног лекара у домовима здравља остају без лекарског прeгледа, односно могућности да им се изда рецепт у папирном облику и да добију лек на рецепт.

С тим у вези Управа за војно здравство МО је 5. марта 2019. године предузела мере да се проблем разреши на тај начин што ће се домовима здравља доставити војни рецепти у папирном облику.
До решења тог проблема УВПС је предложило Управи за војно здраватво и Фонду за СОВО да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, о чему ћемо благовремено известити.