Predlozi grupe narodnih poslanika za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija spojeni sa ranijim inicijativama u predmetu IUz 351/2015

Nakon što je utvrdio da Ustavni sud nema pojma šta mu odgovara kao tražiocu informacije, kolega Darko obratio se 25.02.2019. g. Ustavnom sudu ponovo:

“Dana 14.02.2019. godine dostavio sam zahtev za informaciju od javnog značaja u vezi predloga za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija i to predloga koji su pokrenuli ovlašćeni predlagači grupa poslanika Narodne skupštine.
Pitanje sam postavio u vezi predloga za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti u predmetu IUz 3/2018 od 07.08.2018. godine, odnosno drugog predmeta pod oznakom IUo 255/2018 od 14.11.2018. godine.
Umesto toga odgovorili ste mi u vezi inicijative IUz 351/2015, za koju uopšte nisam sada postavio pitanje.
Molim da mi odgovorite tačno kako sam pitao, a ne spominjući inicijativu u predmetu IUz 351/2015.
Prilog: moj zahtev i vaš odgovor.
S poštovanjem,
Darko Špoljar”

Iz odgovora koji je dobio od Ustavnog suda definitivno je jasno: Predlozi grupe narodnih poslanika za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, iz avgusta i novembra 2018. godine, spojeni su u isti predmet sa ranijim inicijativama u predmetu IUz 351/2015.

Darko je prvobitno od Ustavnog suda tražio sledeću informaciju:
“Dana 06.08.2018. godine grupa poslanika NSRS podnela je predlog za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.
Takođe, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica podnelo je inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.
Ovo je u Ustavnom sudu spojeno u jedan predmet pod brojem IUz 3/2018 od 07.08.2018. godine.
Isti - novi predlog je ponovo podnet Ustavnom sudu dana 14.11.2018. godine, ovaj puta sa više potpisa poslanika NSRS i za njega je otvoren predmet pod brojem IUo 255/2018.
Od vas tražim sledeće podatke:
- da li je doneto rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija. (dostavite kopiju rešenja)
- ako nije doneto rešenje molim za odgovor zašto nije doneto i kada će biti doneto, te okvirno kada će biti doneta odluka u postupku za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.”