Подаци о платама и зарадама професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране за јануар 2019. године

Prema zvanično dostupnim podacima sa sajta MO:

Подаци о платама и зарадама професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране за јануар 2019. године су:
- просечна плата професионалног војника – 43.929 динара,
- просечна плата подофицира – 58.481 динара,
- просечна плата официра – 81.521 динара,
- просечна плата генерала – 148.594 динара,
- просечна плата свих ПВЛ (професионалних војника, подофицира, официра и генерала) – 59.286 динара.
- просечна плата свих професионалних припадника Војске (ПВЛ и војних службеника и намештеника) - 57.271 динара.

Na osnovu Saopštenja Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u decembru 2018. godine je iznosila: 52.372 dinara.
Dakle prosečna plata svih PVL (profesionalnih vojnika, podoficira, oficira, generala) je 13,2 odsto veća, а prosečna plata svih profesionalnih pripadnika Vojske je 9,35 odsto veća od prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u decembru 2018. godine. To je relevantan podatak.

Neto osnovica za obračun plata PVL u Vojsci Srbije (ako se kao merilo uzme prosečna neto plata u Srbiji za decembar 2018. g.) trebala bi biti 39.279 dinara.
Prema članu 95 Zakona o Vojsci Srbije, Vlada utvrđuje posebnu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.
Osnovica iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a ukoliko to ne omogućavaju odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije namenjena za plate, Vlada može u skladu sa odobrenim sredstvima utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.
Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje: koeficijente za obračun plate; uslove i merila za uvećanje i umanjenje plate, naknade plate, rokove za isplatu, visinu stipendije za školovanje u inostranstvu; otpremninu za lica kojima je prestala služba na određeno vreme; novčane nagrade i pomoć i uslove, način ostvarivanja i visinu naknada putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije.
Profesionalno vojno lice prima platu za dane odnosno časove svoga rada.
Plata profesionalnog vojnog lica utvrđuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun plate.
U platu se uračunavaju porezi i doprinosi koji se plaćaju iz plate.
Koeficijent plate profesionalnog vojnog lica utvrđuje se u odnosu na položaj, čin, posebne uslove službe, specifičnu vojnu službu, odgovornost, složenost posla i druge uslove službe u Vojsci Srbije, saglasno potrebama operativne sposobnosti.
Zbog posebnih uslova pod kojima vrši službu u Vojsci Srbije, a naročito zbog učešća na vežbama, logorovanjima, manevrima i uzbunama, rada dužeg od punog radnog vremena, vršenja službe dežurstva i drugih oblika unutrašnje službe, nemogućnosti izbora radnog mesta i mesta službovanja, premeštaja, vršenja službe u svim uslovima, kao i zbog drugih vanrednih situacija prouzrokovanih potrebama operativne sposobnosti, profesionalnom vojnom licu utvrđuje se koeficijent za obračun plate koji je od 20% do 50% veći od koeficijenta koji se utvrđuje na osnovu položaja i čina, a u okviru sredstava za plate obezbeđenih u budžetu Republike Srbije namenjenom za finansiranje odbrane.

U prethodne dve godine pripadnicima MUP-a značajno su povećane zarade, izjavio je juče ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da je prosečna plata pripadnika policije sa četvrtim stepenom stručne spreme i sa 10 godina rada oko 60.020 dinara, ili prosečno oko 508 evra.

Došli smo u situaciju da je prosečna plata pripadnika policije sa četvrtim stepenom stručne spreme i sa 10 godina rada veća od prosečne plate svih PVL, među kojima su i oficiri (sa visokom stručnom spremom) i generali.
Prosečna plata profesionalnih vojnika (koji bi trebalo da imaju srednju stručnu spremu, ali mogu da imaju i osnovno obrazovanje) je za oko 16.000 dinara manja, a prosečna plata svih podoficira je za oko 1.500 dinara manja, od prosečne plata pripadnika policije sa četvrtim stepenom stručne spreme i sa 10 godina rada.

Može se zaključiti da zaposleni u MUP imaju povoljnije paritete zarada-plata, nego zaposleni u Vojsci Srbije. Dostupan podatak o prosečnim platama u MUP Srbije ne postoji, odnosno nisam uspeo da ga pronađem, ali je potpuno jasno na osnovu iznetih podataka da je prosečna plata u MUP Srbije znatno veća od prosečne plate u Vojsci Srbije. U jednoj analizi iz 2018. godine pronašao sam podatak da su prosečne plate u MUP za 40 odsto veće od prosečne neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Plate u MO i VS - januar 2019. g.pdf)Plate u MO i VS - januar 2019. g.pdf 190 kB