Novi zahtev Ustavnom sudu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz 351/2015

Iz odgovora koji je kolega Darko dobio od Ustavnog suda 07.03.2019. g. definitivno je jasno: Predlozi grupe narodnih poslanika za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, iz avgusta i novembra 2018. godine, spojeni su u isti predmet sa ranijim inicijativama u predmetu IUz 351/2015.

Kolega Darko poslao je novi zahtev Ustavnom sudu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz 351/2015 kojim traži sledeće podatke:
- ко је одређен да буде судија известилац у поменутом поступку - обједињеном предмету под бројем IУз-351/2015.
- обзиром да је подношењем предлога од стране овлашћених предлагача – две групе посланика НСРС покренут поступак, да ли је и када акт којим се покреће поступак достављен на одговор или мишљење доносиоцу оспореног акта (Народној скупштини Р. Србије) и који рок је одређен за давање одговора, односно мишљења, сходно Пословнику о раду Уставног суда.
- да ли је судија известилац примио одговор, односно мишљење доносиоца оспореног акта у одређеном року за њихово достављање, прикупио потребне податаке, обавештења и докумената од значаја за одлучивање Суда.
- да ли је судија известилац припремио предлог одлуке и доставио га председнику Суда, односно председнику одговарајућег већа.
- да ли је евентуално планирано да се у овом предмету одржи јавна расправа предвиђена у члану 37. Закона о уставном суду.

Nadajmo se da će na konkretna pitanja uslediti adekvatan odgovor, a ne odgovor da je predmet - postupak u toku.