Правосудна мапа Србије

- Мрежа судова у Републици Србији -

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је Годишњи извештај о раду судова у Србији у 2018. години, 15. марта 2019. године у Палати Србија у Београду, на састанку са председницима судова у Србији.
Уводним речима су се обратили и министарка правде Нела Кубуровић и Њ.Е. Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији.
На састанку је представљена интерактивна мапа рада судова, која је објављена на веб-сајту Врховног касационог суда.
Презентацији Извештаја о раду судова су присуствовали чланови Високог савета судства, представници министарства правде, међународних организација, струковних удружења и цивилног сектора.
Састанак са председницима судова и презентација Извештаја о раду, одржани су уз подршку пројекта „ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду“, који финансира Европска унија.
Интерактивна мапа рада судова је објављена на веб-сајту Врховног касационог суда на адреси https://vk.sud.rs/iamap/

На овим странама можете пратити резултате рада судова опште надлежности у Републици Србији, као и активности пројекта "ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду".
На располагању су Вам следеће врсте мапа и параметри рада наведених судова:
1. Мрежа основних судова - са општим подацима о територијалној надлежности судова, кретању броја старих предмета, као и о броју медијатора на подручју месне надлежности
2. Мрежа виших судова - са подацима о основним судовима којима је надлежан виши суд, кретању броја старих предмета у суду и у основним судовима којима је овај виши суд надлежни
3. Мрежа апелационих судова - подаци који судови припадају апелационој области, као и колико је предмета унето у базу судске праксе у којој апелацији
4. Правосудни семафор - приказ савладавања прилива основних судова
5. Семафор смањења броја старих предмета основних судова - проценат броја старих предмета у односу на претходни месец
Приказани подаци су званични и јавни, преузети од званичних институција Републике Србије.