Решења РФ ПИО – филијала и Дирекција Фонда у предмету по захтеву за увећање пензије за 20 посто – Илија Овука

У овом предмету постоје два решења филијале (од којих је прво од 29.03.17. поништено, а друго није од 05.04.17. како пише у другом решењу Дирекције Фонда, већ од 05.04.18.) и два решења Дирекције Фонда.

Првим решењем Дирекције Фонда од 02.11.17. је поништено прво решење филијале. Другим решењем Дирекције Фонда од 01.03.19. је одбијена Илијина жалба на друго решење филијале.

Постоји у предмету и Изјава којом је Илија прецизирао захтев за увећање пензије за 20 %.