Љубомир Драгањац, председник УВПС поднео је Представку ЕСЉП у вези права на 4.21% која је одбачена из процесних разлога. 
Имамо и сазнања да председник УВПС приликом обиласка УВП по Србији говори да смо изгубили то право на основу његове одбачене Представке.

Пошто је његова Представка одбачена као неприхватљива из процесних разлога по члану 34 и 35 Конвенције ЕСЉП (у прилогу), захтевамо да УВПС објави јавно на сајту УВПС комплетну представку коју је Драгањац поднео ЕСЉП!

Докуменат ЕСЉП о одбацивању Представке у прилогу.