Prosečna penzija i prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u januaru 2019. godine

Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za januar 2019. godine iznosila je 26.328 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u januaru 2018. godine iznosila je 54.521 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 48,29 %.

Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2018. godine (prestala je primena Zakona o PUNIP od oktobarske penzije, počela je isplata novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju za penzije do 34.003,90 dinara, nije bilo usklađivanja penzija u 2018. g.) iznosila je 26.324 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u decembru 2018. godine iznosila je 52.372 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 50,26 %.

Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2018. godinu iznosila je 25.317 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2018. godini iznosila je 49.650 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 50,99 %.

Prosečna penzija je u januaru 2019. g. spala ispod 50 % prosečne zarade, sa tendencijom daljeg pada.