Стиже словеначки годишњи додатак за пензионере у Србији

Колико ће ко добити до 30. септембра зависи од тога колику пензију прима, а помоћ се креће од 127 до 437 евра.

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић, уторак, 26.03.2019. - http://www.politika.rs/scc/clanak/425927/Stize-slovenacki-godisnji-dodatak-za-penzionere-u-Srbiji

Пензионерима из Србије који примају део словеначке пензије биће до 30. септембра исплаћен годишњи додатак уз српску пензију. Висина тог додатка зависи од тога колику пензију примају, узимајући у обзир укупан износ примања. Како се може видети на сајту Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, годишњи додатак креће се од 127 до 437 евра.
Овај додатак исплаћује Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније. У складу с тим, на адресу сваког словеначког пензионера коме је пребивалиште у Србији, а којих је тренутно 11.845, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставиће обавештење о годишњем додатку и изјаву. Ову изјаву пензионер треба да попуни податком о висини дела пензије која му је исплаћена у Србији, односно коју је добио од Фонда ПИО за јануар 2019. године, наводи се на сајту пензијског фонда.
Пензионери попуњену изјаву достављају словеначком Заводу за пензијско и инвалидско осигурање најкасније до 30. априла, како би им додатак био исплаћен до 30. септембра 2019. године.
Онима који изјаву доставе до 30. септембра, годишњи додатак биће исплаћен до краја 2019. године. Уколико пензионери не попуне и не доставе изјаве у наведеним роковима, биће им исплаћен годишњи додатак у износу 127 евра, без обзира на то колики им је део примања који им стиже из дежеле.
Словеначки завод наглашава да ће се пензионеру који је остварио право на сразмерну пензију применом билатералног уговора висина годишњег додатка одредити у сразмерном делу. Сходно важећем споразуму између Србије и Словеније о социјалном осигурању, словеначки завод је доставио обавештење о усклађивању пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2019. године, пензије, које редовно исплаћују, усклађују по стопи од 2,7 процената.
На овај начин пензионери са словеначким примањима од 2017. године, када је ово правило први пут примењено, не остају ускраћени за једнократну помоћ, без обзира на то што не живе у овој бившој југословенској републици.
Српски пензијски фонд од пре четири године такође више не прави разлику између српских и иностраних пензионера. Кад је свим пензионерима с пребивалиштем у Србији први пут додељена једнократна помоћ од око 5.000 динара, држава је изузела оне који не живе овде. Од тада, међутим, и они добијају једнократну помоћ. Тада су се због ове неравноправности први побунили српски пензионери с пребивалиштем у Црној Гори и Македонији.
Из пензијског фонда Словеније зато позивају своје кориснике да искористе ово право. Корисници словеначке пензије, пријаве могу слати интернетом, што је безбедно и једноставно, али и поштом, тако што ће податке о висини иностраних пензија да доставе на обрасцу који су добили од Завода за покојнинско ин инвалидско заваровање Словеније.
Међународни споразум о социјалном осигурању Србије и Словеније примењује се од првог новембра 2010. године, а два фонда у међувремену су потписала и споразум о електронској размени података.
Захваљујући доброј комуникацији два фонда и редовним радним састанцима, решавају се сви проблеми из области пензијског и инвалидског осигурања, потврђују у словеначком пензијском фонду.