Novi odgovor Ustavnog suda po zahtevu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz-351/2015

Kolega Darko primio je juče novi odgovor Ustavnog suda po zahtevu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz-351/2015.
U odgovoru je navedeno sledeće:
- sudija izvestilac u predmetu IUz-351/2015 je sudija Jovan Ćirić.
- US nije dostavio podneti predlog na odgovor donosiocu osporenog zakona.
- nije planirano da se održi javna rasprava.

Iz ovog odgovora se vidi da Ustavni sud nije ispoštovao svoj Poslovnik o radu.
To smo pretpostavljali, obzirom da nije normalno objediniti predloge grupa narodnih poslanika - ovlašćenih predlagača za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, podnete 2018. godine, sa ranije podnetom inicijativom u predmetu IUz-351/2015 i novim inicijativama. Zbog toga smo Darko i ja pitanja i formulisali tako da dobijemo odgovor da li je Ustavni sud poštovao Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i proceduru propisanu Poslovnikom o radu Ustavnog suda.

Nakon ovog saznanja, narodni poslanici koji su potpisali i podneli kao ovlašćeni predlagači Predloge za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija imaju priliku da pokažu da li je potpisivanje i podnošenje Predloga bila samo formalnost kojom su, kao opozicioni poslanici, nastojali pridobiti penzionere da njihova udruženja pristupe SzS i na taj način ih podrže u borbi za vlast ili je njihov cilj uspostavljanje pravne države i vladavine prava.

Predlozi grupe narodnih poslanika za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, iz avgusta i novembra 2018. godine, spojeni su u isti predmet sa ranijim inicijativama u predmetu IUz-351/2015.
Kolega Darko poslao je novi zahtev Ustavnom sudu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz-351/2015 kojim je tražio sledeće podatke:
- ко је одређен да буде судија известилац у поменутом поступку - обједињеном предмету под бројем IУз-351/2015.
- обзиром да је подношењем предлога од стране овлашћених предлагача – две групе посланика НСРС покренут поступак, да ли је и када акт којим се покреће поступак достављен на одговор или мишљење доносиоцу оспореног акта (Народној скупштини Р. Србије) и који рок је одређен за давање одговора, односно мишљења, сходно Пословнику о раду Уставног суда.
- да ли је судија известилац примио одговор, односно мишљење доносиоца оспореног акта у одређеном року за њихово достављање, прикупио потребне податаке, обавештења и докумената од значаја за одлучивање Суда.
- да ли је судија известилац припремио предлог одлуке и доставио га председнику Суда, односно председнику одговарајућег већа.
- да ли је евентуално планирано да се у овом предмету одржи јавна расправа предвиђена у члану 37. Закона о Уставном суду.