Решење о умањењу пензије од 27.03.2019. године – Арсеније Станковић

Поштовани!

Колега Арсеније је од Филијале РФ ПИО за град Београд добио Решење о умањењу пензије од 27.03.2019. године, по захтеву од 08.12.2014. године. Прошле су више од 4 године од подношења захтева, а и престао је да се примењује – престао да важи Закон о ПУНИП, а филијала доноси решење као да је тај закон и даље у примени, иако више не важи.

Закон о изменама и допунама Закона о ПИО објављен је у "Службеном гласнику РС", број 73 од 29. септембра 2018. године и ступио је на снагу наредног дана (30. септембра 2018. године).

Члан 53. тог закона гласи:
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС”, бр. 116/14 и 99/16), престаје да важи.
Основ за исплату пензије за месец октобар 2018. године и њено даље усклађивање, чини пензија исплаћена, односно припадајућа за месец октобар 2014. године, усклађена према важећим прописима.
За кориснике пензије, који нису били у исплати за месец октобар 2014. године, већ после тог месеца, основ за исплату пензије за месец октобар 2018. године и њено даље усклађивање, чини прва припадајућа пензија, у складу са Законом, усклађена према важећим прописима.
Доспеле, а неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар 2018. године, исплатиће се у складу са одредбама закона из става 1. овог члана.

У вези са овим решењем Арсеније је написао:

Након више од четири године добио сам од Фонда ПИО Србије решење о умањењу пензије у складу са Законом о ПУНИП, у коме нема позивања ни на један члан Закона о ПИО који је релавантан за одређивање висине пензије и садржи само општепознату информацију о начину обрачуна смањења. Посебан куриозитет је тај што је Закон о ПУНИП престао да се примењује, а Фонд ПИО доноси решење као да се и даље примењује.
Да ли је неко од пензионера, који су својевремено тражили доношење решења о умањењу пензије, добио овако апсурдно решење?