Imenovane sudije Ustavnog suda

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, imenovala je četvoro sudija Ustavnog suda na sednici održanoj 19.04.2019. godine, sa liste od 10 kandidata koju su predložili Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, saopšteno je iz Vrhovnog kasacionog suda.

Imenovani su Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda (sa teritorije autonomnih pokrajina).

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca: Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, izborni član Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca; Ivan Jovičić, sudija Višeg suda u Beogradu, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija; dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca; Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda; Prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; Sabahudin Tahirović, sudija Ustavnog suda.

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca sa teritorije autonomnih pokrajina: Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i dr Slobodan Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

VKS treba da imenuje pet sudija, ali je u ovom krugu imenovao četvoro, tako da će VSS i DVT sada morati da predloži dva kandidata između kojih će opšta sednica VKS izabrati jednog, petog sudiju Ustavnog suda.

Najnovija Odluka o izboru sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu i višim sudovima

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine doneo je:
I
Odluku o izboru četiri sudije u Vrhovni kasacioni sud:
- Gordana Džakula, sudija Upravnog suda,
- Marina Milanović, sudija Apelacionog suda u Nišu,
- Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda,
- Ilija Zindović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.
II
Odluku o izboru jedne sudije u Upravni sud:
- Jasmina Krstić, sudija Prekršajnog suda u Nišu.
III
Odluku o izboru osam sudija u Viši sud u Beogradu:
- Lidija Alagić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Gordana Aranđelović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Zoran Božović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Danica Kosovac, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Ivana Marković Radojević, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Ljudmila Miljković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Adela Popović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Snežana Marjanović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.
IV
Odluku o izboru jedne sudije u Viši sud u Kraljevu:
- Svetlana Jovanović, sudija Osnovnog suda u Kraljevu.
V
Odluku o izboru jednog sudije u Viši sud u Pirotu:
- Ivan Nikolić, sudija Osnovnog suda u Pirotu.

Izvor: Sajt Visokog saveta sudstva (vss.sud.rs).