О Захтеву Уставном суду да хитно оцени уставност закона о смањењу пензија

УСПВЛС је 25.04.2019. године упутило Уставном суду Р. Србије допис – захтев којим обавештава Уставни суд о вишедневном протесту пензионера пред Уставним судом Србије од 17 до 23.5.2019. године, због опструкције Уставног суда Србије да поступи по актима посланика Народне скупштине Србије којима је у складу са Уставом Републике Србије покренут поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија као и игнорисања неколико стотина иницијатива за оцену уставности Закона и уставних жалби грађана на његову примену.

Садржина тог дописа - захтева је следећа:

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ

ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ

Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд

Тел. 064 0618542, 064 2354113

Е-mail: uspvls.beograd@gmail

Број 43/19

25.4.2019. годинеУСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

председници госпођи Весни Илић ПрелићПредмет: Протест пензионера због опструкције Уставног суда Србије

Поштована,

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије у сарадњи са другим синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених, организује вишедневни протест пензионера пред Уставним судом Србије од 17 до 23.5.2019. године, са циљем исказивања незадовољства због:

Опструкције Уставног суда Србије да поступи по актима посланика Народне скупштине Србије којима је у складу са Уставом Републике Србије покренут поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија као и игнорисања неколико стотина иницијатива за оцену уставности Закона и уставних жалби грађана на његову примену.

Имајући у виду одговорност Уставног суда за правни поредак, уставност и законитост, обраћамо вам се са захтевом да, у складу са актима посланика Народне скупштне Србије о покретању поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, наведени поступак што пре спроведете.

Иницијативе, уставне жалбе, молбе и захтеви синдиката пензионера и грађана за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија су остали без вашег одговора. То смо оценили као вид опструкције и ваше политизованости, готово сигурни да и ви, знајући то боље од нас, верујете да је Закон неуставан. Применом тога Закона оштећено је преко 850.000 пензионера и наследника оштећених пензионера који су преминули а ви ћутите. Имате ли права на ћутање?

И даље смо уверени да својим одлукама можете бити непопустљив субјекат и гарант поделе власти у политичком систему Републике Србије. Судија Уставног суда ужива имунитет од дана ступања на дужност до дана престанка дужности судије и не може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено мишљење или гласање у вршењу судијске дужности. Ако цените своје знање, храброст вам неће недостајати.

Наш протест ће бити још један покушај да вас подсетимо и опоменемо да одговорно извршите уставне и законске обавезе из своје надлежности. Само та елементарна обавеза, да професионално испуните своје дужности, биће довољна подршка владавини права и правној држави, каква је неопходна Србији!

Наше право је да се томе надамо и очекујемо од вас да нам доставите одговор на захтев.

С поштовањем,

Јован Тамбурић, председникSve ranije podnete Inicijative i podneti Predlozi od strane narodnih poslanika objedinjeni su jedan predmet sa klasifikacionom oznakom IUz-351/2015. Tog dana (25.04.2019. g.) Ustavni sud je u predmetu IUz-351/2015 rešenjem obustavio postupak ocene ustavnosti Zakona o PUNIP po svim podneti Inicijativama i Predlozima od strane narodnih poslanika, kao ovlašćenih predlagača. Ova odluka odnosi se i na Inicijative i Predloge podnete nakon prestanka važenja Zakona o PUNIP.

Sve podnete Inicijative i Predloge (u toku važenja Zakona o PUNIP i po prestanku važenja tog zakona) Ustavni sud je spojio - objedinio u jedan predmet i po njima vodio jedinstven postupak, što se, po pravilu, radi i regulisano je Poslovnikom o radu Ustavnog suda.

Podnošenjem predloga od strane ovlašćenih predlagača pokrenut je postupak. Sudija izvestilac u predmetu IUz-351/2015 bio je sudija Jovan Ćirić.
- US nije dostavio podneti predlog na odgovor ili mišljenje donosiocu osporenog zakona.
- nije planirano da se održi javna rasprava.

Iz ovoga se vidi da Ustavni sud nije u potpunosti ispoštovao svoj Poslovnik o radu.

U toku tog postupka Zakon o PUNIP je prestao da važi.

Zakon o PUNIP prestao je da važi 30.09.18. g. Po prestanku važenja tog zakona Inicijative i Predlozi za ocenu njegove ustavnosti mogli su se podneti u roku od 6 meseci.
Sudija izvestilac je pripremio predlog odluke i dostavio ga predsedniku Ustavnog suda.

Ustavni sud je rešenjem obustavio postupak ocene ustavnosti Zakona o PUNIP što se, po pravilu, radi kada osporeni zakon prestane da važi i regulisano je Poslovnikom o radu Ustavnog suda. Ustavni sud je sačekao da istekne rok od 6 meseci, a zatim jednostavno po svim podnetim Inicijativama i Predlozima postupak obustavio. Na taj način Ustavni sud je “prekinuo opstrukciju” da postupi po podnetim predlozima od strane narodnih poslanika. Verovatno se pri tome Ustavni sud rukovodio razlozima koji su bili navedeni u Rešenju o odbacivanju inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o PUNIP koje je Ustavni sud doneo u septembru 2015. g.

U ovoj situaciji postavlja se pitanje da li je svrsishodno da se višednevni protest penzionera organizuje ispred Ustavnog suda (obzirom da je Ustavni sud “prekinuo opstrukciju”) ili ga treba organizovati na drugom mestu i ciljeve protesta koje je saopštilo USPVLS 04.04.2019. g. donekle preformulisati.