Otvorena pisma USPVLS pred protest penzionera u Beogradu, 17.05.2019. g.

Otvoreno pismo USPVLS-a predsednici Vlade Republike Srbije

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, pred protest penzionera u Beogradu, obratilo se otvorenim pismom predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić.
Prenosim sadržaj pisma.

Poštovana predsednice Vlade Republike Srbije,

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije se više puta do sada obraćalo Vama, predsedniku Republike, Narodnoj skupštini RS i Ustavnom sudu Srbije povodom mnogih pitanja koja se tiču statusa penzionera i penzijskog sistema, a najviše poslednjih godina povodom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Sindikatom penzionera Nezavisnost i Forumom penzionera DS organizuje protest penzionera 17. maja 2019. godine u 11 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Protest organizujemo zbog:

1. Obustave postupka Ustavnog suda Srbije, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda Srbije, za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su pokrenuli Udruženje i poslanici Narodne skupštine Srbije.

2. Maltretiranja i iživljavanja ministra odbrane Aleksandra Vulina nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima. Vojnim beskućnicim se u Srbiji ponavljaju postupci ukidanja grejanja, struje kkoje su već preživeli u Tuđmanovoj Hrvatskoj.

3. Manipulacije penzionerima i javnošću od strane aktuelne vlasti i medija u vezi ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bez regulisanja naknade štete zbog njegove primene i izmena Zakona o PIO kojima je nastavljeno neusklađivanje penzija sa rastom inflacije.

4. Podržavljenja upravljanja Fondom PIO, netransparentnoj reformi penzionog sistema Srbije i njegovog urušavanja.

5. Načina izveštavanja RTS o problemima diskriminacije penzionera i urušavanja Fonda PIO.

U skladu sa ustavnim položajem i odgovornostima Vlade Srbije, predlažemo da Narodnoj skupštini Republike Srbije predložite:

1. Zakon kojim bi bio regulisan način povraćaja neisplaćenih delova penzije u periodu sprovođenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, sa pripadajućom kamatom.

2. Zakon o izmenama Zakona o PIO kojim bi bio brisan član 80b. kojim je obustavljeno redovno usklađivanje penzija zbog rasta cena i BDP, izmeni sastav Upravnog odbora fonda PIO, tako da predstavnici penzionera i sadašnji zaposleni imaju većinu i obrisane odredbe kojima se trajno smanjuje penzija zbog prevremenog odlaska u starosnu penziju sa 40 godina staža.

Tražimo od Vas da:

- Smenite ministra odbrane Aleksandra Vulina koji maltretira i iživljava se nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima u hotelu “Bristol” o obezbedite njihovo konačno stambeno obezbeđenje stanovima koje je ministarstvo odbrane dobilo od Skupštine grada Beograda.

- Sprovedete reformu Fonda PIO tako da on postane nezavisan u odnosu na državu, oslobođen obaveza koje nisu u domenu penzijskog i invalidskog osiguranjai finansijski održiv sa dodatnim izvorima prihoda (vlasnički udeli u javnim preduzećima i preduzećima koja su privatizovana, zemljišna i rudna renta). Pri tome bi trebalo voditi računa o ustavnim okvirima, koji penzije tretiraju kao imovinu, a državu obevezuju na očuvanje socijalne sigurnosti penzionera.

Obaveštavamo Vas da smo nekoliko puta od Fonda PiO tražili informacije od javnog značaja u domenu poslovanja Fonda koje nismo dobili zbog čega je Poverenik za informacije pokretao postupke koji nisu završeni.

U cilju realizacije predloženog otvoreni smo za saradnju.

S poštovanjem,

Predsedništvo
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije


Otvoreno pismo USPVLS-a predsednici Ustavnog suda Srbije

Pred protest zbog obustave postupka ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije dostavilo je pismo Vesni Ilić-Prelić, predsednici Ustavnog suda Srbije.
Prenosim sadržaj pisam u celosti.

Poštovana predsednice Ustavnog suda Srbije,

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije Vam se nekoliko puta obraćalo u vezi sa postupkom ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Niste nam ni jednom odgovorili.

Udruženje u saradnji sa Sindikatom penzionera Nezavisnost i Forumom penzionera Demokratske stranke organizuje protest penzionera 17. maja 2019. godine u 11 sati na Trgu Nikole Pašića, pred zgradom predsedništva i pred Ustavnim sudom zbog:

Upoznavanja javnosti sa nezadovoljstvom zbog:

1. Obustave postupka Ustavnog suda Srbije, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda Srbije, za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su pokrenuli Udruženje i poslanici Narodne skupštine Srbije.

2. Maltretiranja i iživljavanja ministra odbrane Aleksandra Vulina nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima. Vojnim beskućnicim se u Srbiji ponavljaju postupci ukidanja grejanja, struje kkoje su već preživeli u Tuđmanovoj Hrvatskoj.

3. Manipulacije penzionerima i javnošću od strane aktuelne vlasti i medija u vezi ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bez regulisanja naknade štete zbog njegove primene i izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je nastavljeno neusklađivanje penzija sa rastom inflacije.

4. Podržavljenja upravljanja Fondom PIO, netransparentnoj reformi penzionog sistema Srbije i njegovog urušavanja.

5. Načina izveštavanja RTS o problemima diskriminacije penzionera i urušavanja Fonda PIO.

Iznenađeni smo i zaprepašteni odlukom Suda na 7. sednici od 25.4.2019. godine o obustavi pokrenutih postupaka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

U Rešenju Ustavnog suda Srbije iz septembra 2015. godine ste konstatovali da je penzija stečeno imovinsko pravo a odlukom o obustavljanju postupka ocene ustavnosti Zakona ste poslali poruku da nije bilo štetnih posledica njegove primene. Za Vas nije protivustavno i štetno što je primenom Zakona oštećeno preko 850.000 penzionera i naslednika oštećenih koji su preminuli za sumu od oko 850 miliona evra bez kamata i sudskih troškova. Verujemo da ustavno pravo poslanika Narodne skupštine Srbije da pokrenu postupak ocene ustavnosti nekog zakona nije Ustavom dopuštena da bi ga Sud ignorisao.

Zajedno sa kolegama niste smogli hrabrosti i stručnog digniteta da sprovedete postupak ocene ustavnosti Zakona. Zbog ogromnog društvenog značaja, neslaganja dela sudija Suda sa Rešenjem o odbacivanju inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona, zainteresovanosti stručne javnosti i ogromnog broja oštećenih penzionera očekivali smo da sprovedete javnu raspravu i analizom usklađenosti Zakona sa odredbama Ustava i međunarodnih ugovora i konvencija stručno i nepristrasno date ocenu o njegovoj ustavnosti. Niste imali hrabrosti da radite posao za koji ste se zakleli. Propustili ste priliku da zaštitite ustavna prava preko 850.000 građana Srbije.

Odlukom o obustavi postupka ocene ustavnosti Zakona koji su pokrenuli narodni poslanici Ustavni sud je obesmislio svoje postojanje i ugrozio ustavni poredak Republike Srbije.

Vašom opstrukcijom nas nećete sprečiti da pravdu, na sramotu države Srbije, tražimo pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, posle odluka Suda o ustavnim žalbama na odluke sudova o našim tužbenim zahtevima za naknadu štete koju smo imali zbog primene Zakona.

Postoji i druga mogućnost ostvarivanja naših prava u kojoj vi, po izbornoj volji građana Srbije, možda nećete biti sudije Ustavnog suda Srbije jer ste pokazali da niste dostojni!

Predsedništvo
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije


Otvoreno pismo USPVLS-a predsedniku Republike Srbije

Pred najavljeni protest penzionera u Beogradu, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije dostavilo je, 16. maja 2019. Otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Prenosim sadržaj pisma u celosti.

Gospodine predsedniče Srbije,

Već smo vam se nekoliko puta obraćali zbog ostvarivanja zakonskih prava vojnih i svih penzionera Srbije. Niste nam odgovorili ni na jedan dopis. Ovoga puta nećemo iznositi činjenice koje smo vam u prethodnim dopisima dostavljali.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Sindikatom penzionera Nezavisnost i Forumom penzionera DS organizuje protest penzionera 17. maja 2019. godine u 11 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu zbog:

1. Obustave postupka Ustavnog suda Srbije, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda Srbije, za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su pokrenuli Udruženje i poslanici Narodne skupštine Srbije.

2. Maltretiranja i iživljavanja ministra odbrane Aleksandra Vulina nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima. U Srbiji se 2019. godine ponavljaju postupci ukidanja grejanja, struje koje su već preživeli u Tuđmanovoj Hrvatskoj 1991. godine.

3. Manipulacije penzionerima i javnošću medija u vezi ukidanja zakona o smanjenju penzija bez regulisanja naknade štete zbog njegove primene i izmena Zakona o PIO kojima je nastavljeno neusklađivanje penzija sa rastom inflacije.

4. Podržavljenja upravljanja Fondom PIO, netransparentnoj reformi penzionog sistema Srbije i njegovog urušavanja.

5. Načina izveštavanja RTS o problemima diskriminacije penzionera i urušavanja fonda PIO. Penzioneri Srbije prate svako Vaše obraćenje i svaku Vašu reč. Uveravamo Vas da nisu saglasni sa onim što govorite i radite. Nasleđena autoritarnost i poslušnost, pasivnost, starost, bolest, nemoć, siromaštvo, neznanje, politička propaganda i korumpiranost penzionerskih udruženja itd. sprečavaju jedinstvni nastup u odbrani interesa penzionera.

Verujemo da se nijedan predsednik države na svetu ne bi osećao prijatno da je građanima obećao da neće smanjivati penzije i uradi suprotno. Politikom štednje na penzijama diskriminisali ste i ugrozili sve penzionere Srbije.

Saglasnost na takvu politiku dale su Vam neke stranke, pokreti, udruženja i pojedinci koje ste potkupili i ucenili a koji su na takav način izgubili pravo da nas predstavljaju.

Ponizili ste nas pismom zahvalnosti. Reformu javnog sektora koju je od Vas tražio MMF niste bili sposobni da sprovedete. Sami ubirate lovorike za sve što prikazujete kao dobro u Srbiji pa tako snosite i odgovornost za sve loše od kojih je i reforma penzijskog sistema. Neusklađivanje i smanjivanje penzija nisu reforma već otimanje i pljačka kojima ste ugrozili naša stečena prava i dostojanstvo.

Mnogima ste uskratili mogućnost da pomažu deci, kupe lekove, potrebnu hranu, voće i poklone unucima, da odu na more, da odu u banju. Mnoge ste primorali da uzmu kredite kod banaka koje deru kožu građanima Srbije.

Zakon za koji ste obećavali da neće biti donet trajao je godinu duže od najave, a njegovim ukidanjem nije, u skladu sa čl. 58. Ustava RS, regulisana naknada štete oštećenima. Mi imamo ustavno pravo na to i čekamo.

Od 2012. godine ste ograničili a 2015. godine potpuno obustavili zakonsko usklađivanje penzija sa rastom cena i BDP tako da su na tome, svi penzioneri najviše oštećeni a Vi najviše uštedeli, da bi to sve bilo bačeno u rupe javnih preduzeća i zapošljavanje stranačkih trutova i botova. Hvalite se smanjenjem nezaposlenosti koje je posledica odlaska naše dece u svet a novozaposlene u javnom sektoru po ugovoru na privremene i povremene poslove tretirate kao robove i stranačku vojsku.

Ustavnom sudu niste dozvolili da, slobodno, u skladu sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu oceni ustavnost zakona o smanjenju penzija i tako utvrdi ono što i pravnik samo sa završenim fakultetom zna, da zakon nije ustavan. Bolesne i umorne od života, Ustavni sud je trebao da nas zaštiti. Vaša sujeta to nije dozvolila.

Ako sebi niste postavili cilj da u istoriji budete zapamćeni kao lažov i prevarant, potrebno je da, onako kako samo Vi umete, naložite donošenje zakona kojim bi bila nadoknađena šteta zbog smanjenja i neusklađivanja penzija. Po osnovu usklađivanja penzija, zbog rasta cena svim penzionerima dugujete usklađivanje sa rastom cena od najmanje 20 odsto. Kada sve ovo ostvarite, tada pogledajte u budžet pa tek tada ocenjujte poštenje i sposobnosti vaše vlasti.

Prema zaposlenima u Vojsci i vojnim penzionerima iskazujete posebnu radikalsku naklonost. Prvo smanjenjem plata i otimanjem dela vanrednog povećanja penzije od 2008. godine a sada, preko ministra vojnog, tretmanom vojnih beskućnika u hotelu “Bristol” u stilu Tuđmanovih bojovnika.

U čestim izjavama nudite dijalog građanima. Mi smo građani, ne pripadamo strankama, ali nas svojom politikom gurate da podržavamo one koji nude promenu ovog nakaradnog sistema koji zavisi samo od Vas, jer ovako više ne može. Tražimo razgovor o reformi penzijskog sistema Srbije, ali da Vi, pritom, ne potežete podršku koju imate od Klintona, Šredera, Blera, Merkelove, Pinka, Informera, Novosti, RTS i televizija Hepi, Prva, O2 i Kopernikus.

Obzirom da ste u funkciji predsednika SNS objedinili sve grane vlasti u Srbiji tražimo od vas da Vladi Srbije naložite da predloži a Narodnoj skupštini Srbije da usvoji:

1. Zakone kojima bi bio regulisan način povraćaja neisplaćenih delova penzije u periodu sprovođenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, sa pripadajućom kamatom i vanredno usklađivanje penzija zbog inflacije od 2012. godine.

2. Zakon o izmenama Zakona o PIO kojim bi bio brisan član 80b. kojim je obustavljeno redovno usklađivanje penzija zbog rasta cena i BDP, izmenio sastav Upravnog odbora fonda PIO, tako da predstavnici penzionera i sadašnji zaposleni imaju većinu i obrisane odredbe kojima se trajno smanjuje penzija zbog prevremenog odlaska u starosnu penziju sa 40 godina staža.

3. Naložite da Vlada Srbije sprovede transparentnu reformu fonda PIO tako da on postane nezavisan u odnosu na državu, oslobođen obaveza koje nisu u domenu PIO i finansijski održiv sa dodatnim izvorima prihoda.(vlasnički udeli u javnim preduzećima i preduzećima koja su privatizovana, zemljišna i rudna renta). Pri tome vodite računa o Ustavu Srbije, koji penzije tretira kao imovinu a državu obevezuje na očuvanje socijalne sigurnosti penzionera.

Ako se osećate kao vrhovni komandant kako vas predstavlja ministar odbrane, smenite tu kreaturu od ministra i prekinite sramotu države koja se iživljava na starim i bolesnim ljudima u hotelu Bristol.

Vašem namesniku u RTS naložite da prekine cenzuru i ignorisanje prava i potrebe građana za objektivnim informacijama o penzijskom sistemu i ukupnom stanju u Srbiji.

Postoji i drugi način. Ako ste umorni, prevareni od saradnika ili bolesni, dajte ostavku. Mi mislimo da je preko šest godina vlasti previše za alhemiju kojom se bavite.

Odmorite se ili se lečite. Verujemo da u Srbiji postoji dovoljno sposobnih, poštenih i radnih da po Ustavu i Zakonu o predsedniku Srbije obavljaju tu dužnost.

Do razgovora, za koji očekujemo poziv, želimo Vam dobro zdravlje!

Predsedništvo USPVLS


Pismo USPVLS-a RTS-u

Pred protest penzionera u Beogradu, USPVLS je dostavilo dopis Radio televiziji Srbije.
Prenosim dopis u celini.

Poštovani,

Već smo vam nekoliko puta dostavljali dopise sa predlozima na koje niste odgovorili.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Sindikatom penzionera Nezavisnost i Forumom penzionera Demokratske stranke organizuje protest penzionera 17. maja 2019. godine u 11 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Protest organizujemo zbog poznavanja javnosti, predsednika Srbije, Ustavnog suda Srbije i RTS sa nezadovoljstvom zbog:

1. Obustave postupka Ustavnog suda Srbije, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda Srbije, za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su pokrenuli Udruženje i poslanici Narodne skupštine Srbije.

2. Maltretiranja i iživljavanja ministra odbrane Aleksandra Vulina nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima u hotelu Bristol. Vojnim beskućnicim se u Srbiji ponavljaju postupci ukidanja grejanja, struje koje su već preživeli u Tuđmanovoj Hrvatskoj 1991. godine.

3. Manipulacije penzionerima i javnošću od strane aktuelne vlasti i medija u vezi ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bez regulisanja naknade štete zbog njegove primene i izmena Zakona o PIO kojima je nastavljeno neusklađivanje penzija sa rastom inflacije.

4. Podržavljenja upravljanja Fondom PIO, netransparentnoj reformi penzionog sistema Srbije i njegovog urušavanja.

5. Načina izveštavanja RTS o problemima diskriminacije penzionera i urušavanja Fonda PIO.

Atak na stečena prava, ćutanje o tome da se radi o imovini, direktan negativan uticaj na ekonomsku sigurnost penzionera, ignorisanje obaveze da se umanjeni delovi penzije vrate, ukidanja redovnog usklađivanja penzija, urušavanje penzijskog sistema, otuđivanje imovine Fonda PIO, odsustvo socijalnog dijaloga, nepostojanje i odugovlačenje stvaranja socijalne karte i uvida u poreklo imovine i netransparentnost odlučivanja o refomi penzionog sistema su važna pitanja o tome kako ćemo proživeti ostatak naših života.

Ako nas vlast ignoriše i bezobzirno krši naša prava i samo preko penzija rešava finansijsku stabilnost, mi nemamo pravo na ignorisanje sopstvenog radnog veka i budućnosti naše dece.

Ćutanjem o svemu ovome, a te nepravde direktno dotiču četiri miliona građana, vi ste saučesnici. Vaš odnos prema očiglednoj manipulaciji penzionerima i javnošću Srbije tokom višegodišnjeg neusklađivanja i smanjenja penzija kao i namerama vlasti u reformi penzijskog sistema pokazuje da ste na putu da postanete privatna televizija nosilaca vlasti.

Naše nezadovoljstvo sa godinama postaje sve veće, a uslovi za koliko toliko normalan život sve su teže ostvarivi. Mi smo onaj deo penzionerske populacije koji je još dovoljno razuman da vidi da upravljačka elita svesno vodi reformu penzijskog sistema na populistički način.

Jedina ozbiljna briga vlastodršca je održavanje siromaštva na nivou koji obezbeđuje manipulisanje biračkim telom. Otuda i fraze o “nikad većim penzijama” za istinske siromahe koji žive u svom trećem dobu. Pod teretom mučne svakodnevice, u iracionalnom stanju svesti izlaze na izbore da produže politički život političkoj klasi koja ih je dotle dovela.

Kako vidite vaše mesto i ulogu u ovom ciničnom i besramnom odnosu države prema penzionerima? Podržavate ih ćutanjem o svemu tome? A načela istinitog, nepristrasnog i blagovremenog informisanja, nezavisnosti uređivačke politike, zabrane cenzure i svakog oblika pritisaka na javne medije, poštovanja ljudskih prava i profesionalnog kodeksa? Vi ste zaboravili na to, bar kad je reč o nama penzionerima. Bar vama bi trebalo da bude jasno da je i prećutkivanje informacija zločin.

Oslobodite se korumpiranih i ucenjenih novinara i postanite istinski javni servis. Iskoristite emisije (“Oko” “Upitnik”, “Da, možda, ne” i dr) za aktuelne probleme da u njima zastupate interes najšire populacije u zemlji, da istinom pomognete da se ljudi probude i konačno zastupaju sebe u borbi sa pohlepnom državom i njenim domaćim i svetskim lobijima.

Na jednom od vaših kanala pokrenite seriju emisija, npr. “Vesti iz penzije”, “Dom penzionera” ili već kako vam se učini najbolje, u kojima biste upoznavali javnost o problemima penzionera, odnosu države prema njima, reformi penzionog sistema, održivosti Fonda PIO, odnosu između penzionerskih udruženja itd, sa informacijama iz oblasti kulture, zdravlja, turizma, roditeljstva, trećeg doba i još mnogo toga, što verujemo da možete uraditi na vrhunskom nivou.

To su teme od interesa za 1,7 miliona penzionera sadašnjih i stotine hiljada koji će to uskoro postati.

Predsedništvo
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije