NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne spominju se u Nacrtu zakona

Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica mogao bi da bude donesen na jesen. On bi trebalo da objedini dosadašnje uredbe i pravila koja se tiču učešća u ratovima devedesetih. U Novom Sadu održana je javna rasprava o Nacrtu pomenutog zakona....

Počelo je minutom ćutanja za pale saborce, a nastavilo se polemikom o pravima koja imaju ili bi trebalo da dobiju.

"U ratovima su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne spominju se uopšte u zakonu. Čak u jednom članu im se izričito onemogućava da steknu status mirnodopskog vojnog invalida", rekao je Đorđe Babić, iz Asocijacije veterana Beograda.

"Ono što je posebno katastrofalno i diskriminišuće, status borca Srpske vojske Krajine već 24 godine nije našao mesto u novom zakonu o borcima", istakao je Dragomir Lalić, predsednik Udruženja "Otadžbinski pokret".

Iz nadležnog ministarstva tvrde da novi zakon neće umanjivati već stečena prava korisnika, ali i navode da tek treba da bude definisan status borca.

"Do sada status borca nije bio definisan. U ovom trenutku imamo definiciju statusa borca. Želimo da status borca bude jasno i precizno definisan, ko su borci, iz kojih perioda, tako da će to biti ključna stvar", naveo je Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Procenjuje se da bi se Zakon o pravima boraca mogao ticati njih od 150.000 do 350.000.

Preostale tribine za raspravu o Nacrtu zakona biće organizovane u:

- Beogradu, dana 31. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 2 (suteren) Gradske uprave Grada Beograda, ulica 27. marta broj 43-45 (predstavnici Gradskog sekretarijata, boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Beogradu i dr.);

- Nišu, dana 3. juna 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali skupštine grada Niša, 7. jula broj 2 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Nišu i dr.).

КАКАВ ЗАКОН ДОБИЈАЈУ ВЕТЕРАНИ

Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, одржало је до сада десет јавних расправа о нацрту Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. Јавнима расправама се чуло од стране предлагача да је министарство ограничено буџетом те да би након две године примене изменама и допунама покушали да побољшају закон.

Најчешће критике које су се до сада чуле су да борачки додатак не треба да добију само борци који су социјални случајеви, већ да борачки додатак треба да добију сви који остваре статус борца, а да инвалид треба да добије и борачки додатак – инвалиднину. Такође су изношене и примедбе на категоризацију бораца као и поједине чланове закона који су у супротности са тренутно важећим законима а нарочито са Законом о управном поступку. Било је речи и о потреби вођења централне евиденције корисника као и о могућностима да локалне самоуправе дају одређене бенефите борачкој популацији.

Поменут је и предлог да се свим борцима обезбеди лечење у војним установама, легитимације, униформе као и да се пропише да ће сваки борац имати право на војну почаст и да треба одредити дан ветерана, у вези чега су углавном сви говорници били сложни да тај дан буде 28. јуна када се празнује и Видовдан. Један од најчешће поменутих предлога је да се ПТСП не ограничава, а било је и предлога да сви инвалиди добију националну пензију. Констатовано је и да се намеће потреба формирања посебног министарства које би се бавило питањима бораца.

Поједини представници борачке популације су били присутни на свим јавним расправама као што су Миодраг Мокан и Ненад Станић, док је на свим јавним расправама као активни учесник био и представник Војног синдиката Србије Дејан Павловић.

Општи утисак је да је закон веома лош и да се најмање бави питањима бораца. До сада није протекла ни једна јавна расправа на којој је било похвала на рачун закона. Супротно овоме у медијима закон представља у изузетно позитивном светлу и сугерише да ће он коначно регулисати права бораца.

По представљеном нацрту и атмосфери са јавних расправа недвосмислено се уочавају бројни пропусти и недостаци регулативе по најбитнијим питањима за ветеране.

Због активног учешћа Војног синдиката Србије на јавним расправама уследио је позив државног секретара Ненада Нерића и самосталног саветника министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања Саше Дујовића, те је одржан састанак са представницима Војног синдиката Србије у просторијама министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овом приликом изнете су примедбе на текст нацрта закона.

На крају састанка је договорено да ће ВСС доставити писане предлоге за измену нацрта закона до 03.06.2019. године и да ће у наредном периоду уследити још састанака у циљу израде задовољавајућег закона.

Како је најављено, Војни синдикат Србије ће и у будуће активно учествовати у изради свих прописа који се тичу чланова ВСС.

Овом приликом позивамо све чланове ВСС који су учесници борбених дејстава, као и ветеране уопште, да прочитају нацрт закона који се налази на сајту министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања и да уколико имају примедби на исти своје предлоге доставе ВСС – кажу у Војном синдикату Србије.

До краја су остале још две планиране јавне расправе.

Погледајте обавезно објашњење самосталног саветника Саше Дујовића о томе како он види Закон у делу који се тиче активних војних лица, војних пензионера, припадника МУП-а и њихових пензионера које је дао на трибини у Новом Саду.

https://www.facebook.com/miodrag.mokan/videos/10214583184436587/?t=30