Трг опљачканих пензионера” или “Трг обесправљених трећег доба” неопходан је сваком граду и општини у Србији

Уместо да се простор између Амбасаде Републике Аустрије, у Улици Симе Марковића 2, и зграде Републичког фонда пензијско-инвалидског осигурања, Париска 9, у Београду, у којој се налази и Савез пензионера Србије – Градска организација пензионера Београда, назове „Трг трећег доба”, или „Трг пензионера”, предлажем да се адекватан простор у сваком граду и општини у Србији преименује и добије назив “Трг опљачканих пензионера” или “Трг обесправљених трећег доба”.

Ти тргови широм Србије имали би и одговарајуће пратеће садржаје. Неизоставан пратећи садржај сваког од наведених тргова био би Споменик пљачкашу пензионера (у природној величини) и Споменик обесправљивачима пензионера. Ти споменици били би њихове задужбине.

Задужбине су добровољни поклони градовима, општинама, регијама, државама, а обичај је да се задужбинама дају имена задужбинара, тако да би и ти споменици добили имена пљачкаша и обесправљивача пензионера.

Овакав концепт тргова имао би велики едукативан и економски значај и био би неопходан сваком граду и општини у Србији.

На трговима би се окупљали опљачкани и сви други пензионери, дружили се и размењивали искуства у преживљавању, обзиром да добар део од пензија које прима тешко може достојно проживети треће доба.

Са озвученог Споменика пљачкашу пензионера непрекидно би се емитовало Писмо захвалности пензионерима, а са Споменика обесправљивачима пензионера емитовало би се Решење Уставног суда којим је обуставио поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и тако уставним прогласио отимање дела приватне имовине, без права на правично обештећење. Едукативни значај емитовања ових и сличних садржаја за пензионере био би немерљив.

Приликом организовања радничких, студентских и ђачких екскурзија неизоставан садржај би био и посета овим трговима. Ту би се радници едуковали шта их ускоро очекује и тако правовремено припремали за живот у трећем добу. Студенти и ђаци би се кроз те посете упознавали са стварношћу и мотивисали да срећу на време потраже негде другде. Тиме би био дат допринос смањењу стопе незапослености, посебно младих.

Наравно власт би могла организовати и наплату улазница при посетама овим трговима, по популарним ценама, чиме би пензионери и даље доприносили економском напретку и фискалној стабилности.

Не треба заборавити могућност организовања посета овим трговима од стране наших “иностраних пријатеља”, односно државних, привредних и других делегација страних земаља, што би имало немерљив значај за представљање наших економских и других успеха и потенцијала.

Ови тргови и организоване посете страних туриста опљачканим пензионерима и обесправљеним трећег доба пружиле би могућност странцима да се едукују и на време припреме уколико их задеси слична судбина. Значајно би то унапредило и нашу туристичку понуду и утицало повољно на девизни прилив.

На крају да не заборавим:

- Пензија је приватна имовина сваког пензионера и пензионери се дела исте нису добровољно одрекли и поклонили је држави тако да они не могу бити задужбинари. Пензионерима је узиман (отиман) део пензије, без њихове воље и сагласности, и од стране пљачкаша поклоњен држави да би се очувала фискална стабилност.

Логично би било да држава правично обештети оне којима се непуне четири године “мешала у имовину”. Пошто је држава, вољом пљачкаша, узимала (отимала) пензионерима део пензије у новцу, у новцу би требала отето да врати, а не у писмима захвалности од стране пљачкаша.

Златко Посавец,

опљачкани и обесправљени пензионер

 

Трг пензионера

http://www.politika.rs/scc/clanak/430818/Trg-penzionera

Председник Републике Александар Вучић и други највиши државни званичници су више пута исказали велику захвалност пензионерима који су, за време четворогодишњег важења Закона о привременом начину исплата пензија, односно о привременом умањењу пензија, дали немерљиви допринос финансијској консолидацији и стабилизацији државног буџета.

У Београду, од укупно 406.000 пензионера, више од 230.000, односно око 57 одсто од укупног броја пензионера примало је умањене пензије. Значи, пензионери Београда издвојили су огромна средства за стабилизацију економско-финансијског положаја Београда и Србије у целини. Градска организација пензионера Београда (ГОП), коју је подржао Савез пензионера Србије, обновила је и поново упутила молбу Комисији за споменике и називе тргова и улица Београда да се простор између Амбасаде Републике Аустрије, у Улици Симе Марковића 2, и зграде Републичког фонда пензијско-инвалидског осигурања, Париска 9, у којој се налази и Савез пензионера Србије – Градска организација пензионера Београда, назове „Трг трећег доба”, или „Трг пензионера”. Предлог је упућен и кабинету градоначелника и заменика градоначелника.

Овај предлог подржава свих седамнаест удружења пензионера градских општина и 25 гранских удружења пензионера Београда. Именовањем наведеног простора у „Трг трећег доба”, или „Трг пензионера”, одало би се признање и захвалност пензионерима Београда за све што су у протеклим годинама и деценијама учинила за свој град и своју земљу.

Василије Белобрковић,
председник ГОП-а