REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUz-351/2015 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA

("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Poštovani!

REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUz-351/2015 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA OBJAVLJUJEM U PRILOGU.

Ustavni sud u sastavu: predsednik Vesna Ilić Prelić i sudije Tatjana Đurkić, Bratislav Đokić, dr Dragana Kolarić, dr Tamaš Korhec (Korhecz Tamás), Snežana Marković, Miroslav Nikolić, Sabahudin Tahirović, dr Jovan Ćirić, dr Milan Škulić i dr Tijana Šurlan, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 25. aprila 2019. godine, doneo je

REŠENJE

1. Obustavlja se postupak za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, br. 116/14 i 99/16).

2. Odbacuju se inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 27e stav 29. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 2. Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 142/14).

3. Odbacuju se zahtevi za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji donetih, odnosno preduzetih na osnovu Zakona iz tačke 1.