Umanjenje i neusklađivanje penzija

Tekst članka dipl. prav. Nikole Aleksića je prvobitno objavljen u časopisu “Advokatska kancelarija”, broj 58, jun 2019. god. pod naslovom:

Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera”

Navedeni članak objavljujem u word formatu, u prilogu.