Zaključci sa okruglog stola "EKONOMSKI ODRŽIVA I DRUŠTVENO PRIHVATLJIVA FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA" i dopis

Sindikat penzionera Srbije “Nezavisnost“ i UGS NEZAVISNOST su 17. aprila ove godine, organizovali raspravu o usklađivanju penzija kao zakonskoj obavezi, sa ciljem da penzije prate privredna kretanja i društveni razvoj, odnosno da njihova realna vrednost i kupovna moć ne opada.
Okrugli sto na temu: "EKONOMSKI ODRŽIVA I DRUŠTVENO PRIHVATLJIVA FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA" održan je sa ciljem da se čuju i razmene stavovi i mišljenja svih nadležnih i zaintresovanih organizacija i institucija, kao i pojedinaca – eksperata za ovu oblast, da dođe do njihovog usklađivanja kako bi se jedinstveno nastupilo prema nadležnom Ministarstvu, Vladi i Parlamentu.

U radu skupa su, osim predstavnika UGS i Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, aktivno učestvovali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, Udruženja sindikata penzionera Srbije, Saveza penzionera Srbije, Saveza penzionera Vojvodine, Saveza penzionera Beograda, Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, Fiskalnog saveta kao i nezavisni eksperti. 
Pozivu se nisu odazvali i u radu okruglog stola nisu učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Republičkog fonda PIO.

Nakon vrlo sadržajne diskusije u kojoj su učestvovali predstavnici svih sindikalnih i penzionerskih organizacija, kao i prisutni pojedinci, usvojen je sledeći
PREDLOG ZAKLJUČAKA
1. Neophodno je hitno izvršiti izmenu Zakona o PIO u smislu usvajanja nove formule za usklađivanje penzija, odnosno vratiti se sistemskom rešenju za usklađivanje penzija;
2. Formula za usklađivanje penzija mora biti ekonomski održiva, usklađena sa privrednim rastom i razvojem, ali mora biti i socijalno pravedna;
3. Formulu za usklađivanje penzija (indeksacija) treba i dalje vezati za elemente na osnovu kojih se utvrđuje prva penzija (valorizacija), što je osiguralo visok stepen društvene kohezije penzijskog sistema tokom vrlo turbulentnog perioda ekonomske tranzicije;
4. Optimalna formula za usklađivanje penzija (od 5 mogućih predloga Fiskalnog saveta) je ona koja u obzir uzima rast zarada i rast cena, odnosno troškova života (inflacija). Većina učesnika se opredelila za usklađivanje po:
- tzv “švajcarskoj formuli“ – 50% inflacija – 50% rast zarada, ili
- formuli koju primenjuje Slovenija – 40% inflacija – 60% rast zarada;
5. Uz utvrđivanje formule za usklađivanje penzija, Zakonom treba utvrditi i dodatne mehanizme finansijske, ali i socijalne održivosti penzija, a to su, pre svega:
- svođenje učešća penzija u BDP na ispod 10% (kroz nove realne izvore finansiranja – imovina RF PIO, prihodi od privatizacije infrastrukturnih i drugih objekata građenih sredstvima Fonda PIO, izmeštanje iz Fonda PIO svih izdataka osim penzija (socijalne pomoći, nacionalne penzije, smeštaj… i dr);
- vanredno usklađivanje u slučaju da prosećna penzija padne ispod 60% (alternativa- 55%) prosečne zarade;
6. Predložena i usvojena formula usklađivanja penzija mora dobiti široku podršku relevantnih društvenih faktora – što podrazumeva stvaran socijalni dijalog i učešće svih reprezentativnih socijalnih partnera u njenom predlaganju i izboru, a posebno sindikalnih i penzionerskih organizacija i udruženja, kao i povratak predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera u upravljanje funkcionisanjem RF PIO kroz učešće u radu Upravnog odbora Fonda PIO, saveta i drugih organa i radnih tela Vlade i Parlamenta koji se bave pitanjima položaja penzionera i starih lica.

Učesnici u radu Okruglog stola su, osim predloga zaključaka vezanih za usklađivanje penzija, podržali su i sledeće predloge:
- Nadležni državni organi treba da predlože, a Parlament da usvoji zakonsko rešenje po kome će se pravedno obeštetiti svi penzioneri kojima je umanjivana penzija po osnovu Zakona o privremenom naćinu isplate penzija, iz 2014. godine. Predlaže se da se uzme u obzir ranije podneta inicijativa Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“ za donošenje Zakona o pretvaranju duga penzionerima u javni dug države. Sličnu inicijativu pokrenula su i neka druga penzioerska udruženja – Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica.
- U realizaciji ovih zaključaka neophodna je puna saradnja i sinergija svih nacionalnih sindikalnih organizacija, posebno reprezentativnih, kao i svih sindikata i udruženja penzionera.

Predlog navedenih zaključaka је dostavljen svim učesnicima okruglog stola, ali ga nisu svi verifikovali - npr. SSSS. Pored toga, usaglašene zaključke i dopis koji su upućeni Socijalno-ekonomskom savetu Republike, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku, Ministarstvu finansija, Vladi i Skupštini Republike Srbije nije potpisao Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, iako je naveden kao potpisnik u aktima, što možete videti u prilogu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zaključci sa okruglog stola.pdf)Zaključci sa okruglog stola.pdf 1646 kB