Koja dokumenta javni beležnici overavaju besplatno

Overu potpisa i prepisa ili fotokopija u Srbiji od marta 2017. godine rade isključivo javni beležnici, osim u mestima gde javnih beležnika još nema. U ovom trenutku, nisu imenovani još javni beležnici za područja četiri osnovna suda – Dimitrovgrad, Knjaževac, Majdanpek i Sjenica. U tim mestima, overa se i dalje može obaviti u sudovima.

Prema odredbama čl. 4. Zakona o javnom beležništvu (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015):

Javnobeležnička delatnost:

Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove:

1) sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave;

2) preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete;

3) na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti;

4) preduzima druge radnje u skladu sa zakonom.

Prema odredbama čl. 6. istog Zakona:

Vrste javnobeležničkih isprava

Javnobeležničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni beležnici (javnobeležnički zapisi), zapisnici o pravnim i drugim radnjama koje su obavili ili kojima su prisustvovali javni beležnici (javnobeležnički zapisnici) i potvrde o činjenicama koje su posvedočili javni beležnici (javnobeležničke potvrde), nejavne isprave koje su potvrdili javni beležnici (javnobeležnička solemnizacija), kao i nejavne isprave kod kojih je javni beležnik overio potpis, odnosno overio autentičnost prepisa, prevoda ili izvoda (javnobeležničke overe).

Kod javnih beležnika, u narodu poznatijih kao notara, kojima su povereni poslovi overa potpisa i prepisa ili fotokopija je moguće u određenim slučajevima (doduše, vrlo retkim) overiti potpise, prepise i fotokopije bez naknade. Istina, oni to ne „reklamiraju“ na sva zvona, ali zakonska mogućnost definitivno postoji u skladu sa važećom Javnobeležničkom tarifom.

Oslobođenje od plaćanja naknade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije kao i umanjenje naknade za overu prepisa ili fotokopije u skladu sa Tarifnim brojem 10a Javnobeležničke tarife je moguće u sledećim slučajevima, odnosno moguće je za:

a) dokumente koji služe za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodicama sa decom, kao i za dokumente u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

b) dokumente koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove;

v) dokumente koji nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, naknadu za overu prepisa ili fotokopije, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od naknade utvrđene Javnobeležničkim tarifnikom.

Takođe, usluge javnih beležnika su umanjenje za 50% za lica sa telesnim oštećenjem od 80% pa naviše (npr. overa kupoprodajnog ugovora koji se vodi na lice sa telesnim oštećenjem).

Overu fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet, javni beležnici obavljaju besplatno u svih 198 kancelarija širom Srbije. Overu potpisa i prepisa ili fotokopije za potrebe upisa javni beležnici su dužni da obave besplatno ukoliko se taj posao obavlja u radno vreme.

Javni beležnici, takođe, ne naplaćuju overu dokumenata za potrebe konkursa za prijem u ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita.

Pored overe ovih dokumenata, kod javnih beležnika besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove, kao i za upis u osnovnu školu.

Kod javnih beležnika u Srbiji, besplatno se obavljaju i overe potpisa i prepisa ili fotokopija dokumenata koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.

Bez naknade se overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja.

Pored toga, besplatna je overa i dokumenata nezaposlenih lica neophodnih za zasnivanje radnog odnosa, ili drugih prava koja se ostvaruju po tom osnovu.

Javnobeležnička komora Srbije poziva građane koji imaju potrebu za overom bilo kog dokumenta, posebno kada su u pitanju dokumenti čija je overa besplatna, da taj posao završe pre krajnjeg roka, kako ne bi plaćali posebnu naknadu za rad javnih beležnika van redovnog radnog vremena.

Izvor: Izvod iz Zakona preuzet iz programa “Propis Soft“, Redakcija Profi Sistem Com-a.

Izvor: Sajt Javnobeležničke komore Srbije (beleznik.org).