Presuda Upravnog suda od 11.07.2019. g. za 4,21 % - Dusan Majstorovic

Posle dve godine i 4 meseca kolegi Dusanu Majstorovicu stigla je Presuda Upravnog suda od 11.07.2019. g. za 4,21%. Nazalost, ODBIJENA je njegova tuzba.

Upravni sud je zauzeo stav da je Zakljucak Vlade vrhunsko materijalno pravo koje se jedino mora postovati. Zakon o Vojsci Jugoslavije (SiCG) i sve ostalo nije vazno.