Uvid i razmena podataka iz službenih evidencija između organa u upravnom postupku

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 57/2019) primenjuje se od 17. avgusta 2019. god.

Ovim pravilnikom uređuje se način na koji državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara i evidencija u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Tekst pravilnika u celini možete pogledati u prilogu.

Ujedno Vlada je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Na osnovu te uredbe 17. avgusta 2019. god. prestala je da važi Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija („Službeni glasnik PC”, broj 56/17).