E-mail koji je advokat Jovo Borić uputio svojim klijentima povodom zakazanog ročišta za 03.09.2019. g. u 11.00 sati po tužbi za diskriminaciju

Поштовани,

користим прилику да вас обавестим да нема никаквих промена у вези са другим рочиштем у парници Вишег суда у Београду за дискриминацију војних пензионера у односу на цивилне пензионера, који се води под ознаком 6.П.бр.4011/18, а у којој заступам и вас, поред 143 остала тужиоца.

Рочиште је заказано за 03.09.2019. године са почетком у 11:00 часова у судници број 37.

По мом поднеску који сам предао после првог рочишта, а којим сма тражио да се обезбеди већа судница за ова рочишта, нисам добио никакав одговор.

Ви као тужилац имате право да лично присуствујете суђењима и да узмете активно учеше у поступку. Нажалост судница број 37 има могућност да прими само три лица, колико је присуствовало и на првом рочишту.

Дана 26.08.2019. године ми је достављен поднесак туженог Фонда од 16.08.2019. године. У суштини ништа значајно. У том поднеску понављају причу са рочишта, и наводе колико је предато тужби у парнцама код Првог основног суда у Београду за 4,21%, колико је решено, колико је одбијајућих пресуда а колико усвајајућих. Противе се свим доказним предлозима. У прилог тврдње да не постоји дискримимација, у прилогу су доставили две неправоснажне пресуде Вишег суда у Београду. Прва се односи на 11,06% за период од августа до децембра 2011. године ?????? (ради се о очигледно јако лоше вођеном поступку од стране адвоката тужиоца, који се позвао на дискриминацију према старосној групи лица). Поступак је водила судија Агатоновић Сања и тужбу одбила због непостојања личног својства. Друга пресуда се односи на дискриминацију у вези са умањењем пензије од 2014. године до 2018. године и позивало се на дискриминацију пензионера који имају пензију преко 25.000 у односу на оне који имају пензију испод тог износа. Поступак је видила судија Лековић Александра, која води и наш поступак. Одбијено је исто због непостојања личног својства. Такође сматрам да је поступак лоше вођен од адвоката тужиоца. Судија Лековић је аргументовано одбила тужбу, по мени оправдано.

За уочити је да тужени поднесак предаје тачно пред истек законског рока од 15 дана пре рочишта, али у року. Овим постиже то да се ја не могу у року писано изјаснити, а ако се изјасним да ће они тражити рок за изјашњење.

Ја се нећу писмено изјашњавати, већ на рочишту у записник, тако да они неће моћи тражити рок и одуговлачити поступак.

Из свега наведеног, а пре свега из наведене две пресуде, је видљиво и за наш поступак значајно, да су парнице у та два поступка окончане на првом рочишту, а наша није, што упућује да у нашој парници, по судији, постоји лично својство за дискриминацију и у том смсилу су сва она судијина питања на првом рочишту.

Сада се показује значајним и оправданим предавање поднеска који се односи на лично својство, који сам предао после првог рочишта, а који вам достављам у прилогу.

Како сва лица, која се појављују као тужиоци, немају електронску адресу, молио бих вас да са овом поруком и прилогом упознате тужиоце - пензионере у вашем окружењу, списак којих се налази у тужби коју сам вам раније доставио.

Срдачан поздрав,

Јово М Борић, адвокат.

Dopuna:

Advokat Jovo Borić je kolegi Ovuka Iliji dao saglasnost da objavi njegov podnesak nakon prvog ročišta po tužbi za diskriminaciju u vezi sa 4.21%.

*Jovo Boric

Поштовани господине Илија,

немам ништа против да се са тим упознају други корисници војних пензија.*

Navedeni podnesak objavljujem u prilogu.

U ime korisnika sajta zahvaljujem se advokatu Jovi Boriću i kolegi Iliji!