ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ПИО У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ

Учешће трансфера из буџета у укупним приходима за шест месеци 2019. године износило је 25,8 одсто. Учешће прихода од доприноса повећано на 74,1 одсто.

На седници Управног одбора Републичког фонда ПИО, одржаној 30. августа, представљена је Информација о финансијском пословању Фонда у периоду јануар – јун 2019. године. Према речима директора Сектора за финансијске послове у Дирекцији РФ ПИО, Ивана Мимића, укупни планирани приходи за 2019. годину били су 660 милијарди динара и 7,11 одсто већи у односу на 2018. годину. Укупни приходи и примања Фонда у наведеном периоду остварени су у износу од 316,48 милијарди динара и номинално су виши за 8,25 одсто од остварених прихода у истом периоду претходне године. Како је навео, учешће укупних прихода од доприноса у првих шест месеци ове године износи 74,1 одсто, што је повећање учешћа од два процентна поена у односу на исти период 2018. године, кад је учешће износило 72,1 одсто.

– Када су у питању трансфери из буџета, планирани су са 181,14 милијарди динара и са 30. јуном у односу на планирану квоту Фонд је повукао 9,06 милијарди мање средстава, што је резултат виших прихода од доприноса и расположивих средстава пренетих из претходне године. Учешће трансфера из буџета у укупним приходима, које је веома битан критеријум у пословању Фонда, за шест месеци 2019. године износило је 25,8 одсто, што је смањење учешћа за 1,8 процентних поена у односу на исти период претходне године, када је учешће износило 27,6 процената – објашњава Иван Мимић.

Говорећи о расходима, директор Сектора за финансијске послове навео је да су у првом полугођу 2019. укупни расходи и издаци извршени у износу од 325,35 милијарди динара, и да су у односу на исти период прошле године виши за 8,66 одсто, углавном због исплате пензија без умањења, исплате новчаног износа као увећања уз пензију и спроведених конверзија.

За права из ПИО планом је за 2019. обезбеђено 642 милијарде динара, од чега се 551 милијарда динара односи на нето пензије, затим 12,29 милијарди на исплату новчаног износа као увећања уз пензију, док се 22,76 милијарди динара односи на исплату осталих права.

Према Мимићевим речима, највећи део расхода чине расходи за нето пензије, који у првих шест месеци износе 274,19 милијарди динара, што је у односу на исти период претходне године више за 5,95 одсто. Мимић је изнео и податак да је просечна пензија у првих шест месеци 2019. износила 26.343 динара, што је виши износ у односу на исти период претходне године номинално за 5,4 а реално за 3,0 процената.

Смањен број инвалидских пензионера

Анализирајући статистичке податке Републичког фонда ПИО у последњих пет година, односно, поредећи најновије статистичке податке са подацима за 2014. годину уочавају се извесне мање или веће промене, а једна од најзначајнијих је свакако она у структури корисника пензија.

Тако су корисници старосне пензије на крају 2014. године чинили 60,56 одсто (1.053.258) од укупног броја пензионера, који је тада износио 1.739.162, док према подацима за јун ове године они у укупном броју учествују са 63,5 процената (1.084.506 од 1.707.592 корисника).

Проценат инвалидских пензионера у односу на укупан број у истом периоду смањен је са 18,58 на 16,4 одсто, односно са 323.210 на 280.294 корисника.

Промена, нешто мање изражена, уочава се и у случају породичних пензионера који су крајем 2014. године чинили 20,85 одсто (362.694) од укупног броја, док је тај проценат средином ове године износио 20,1 одсто (342.792).

Уочљива је разлика и по питању броја корисника новчане накнаде за телесно оштећење, који је смањен за готово 17.000. Тачније, у последњем месецу 2014. накнаду је примало 74.016, а средином текуће године 57.128 корисника овог права.

У случају накнаде за помоћ и негу другог лица дошло је до извесног пораста броја корисника, па је ову новчану накнаду крајем 2014. примало 75.000 корисника, а у јуну 2019. године 78.632 корисника.

Према статистичким подацима Покрајинског фонда ПИО, у Војводини је на крају јуна ове године укупан број корисника пензија свих категорија којима се пензија исплаћује посредством ПФ ПИО износио 419.136, што је за 6.084 мање него крајем 2014, када их је у исплати било 425.220.

Од тог броја 61,9 одсто (259.407) чине старосни пензионери свих категорија. Њихов број је у претходних пет година порастао за 3,24 одсто, пошто су крајем 2014. они чинили 58,7 процената (249.437) од укупног броја пензионера у Покрајини.

Други по заступљености су породични пензионери којих је на крају јуна ове године било 93.588, односно, 22,3 одсто. Њихов број је мањи за 0,9 процената у односу на крај 2014, када их је било 98.490 (23,2 одсто у укупном броју).

У посматраном периоду и у Војводини је ипак највише смањен број инвалидских пензионера – за 2,4 процента. Они су крајем 2014. чинили 18,2 одсто (77.293) од укупног броја корисника пензија, а на крају јуна ове године 15,8 процената (66.141).

Када је реч о корисницима накнада, смањен је број корисника накнаде по основу телесног оштећења: на крају 2014. у исплати ПФ ПИО било их је 18.998, а крајем јуна ове године 14.414.

С друге стране, код укупног броја корисника накнада за туђу помоћ и негу код ПФ ПИО, смањење је минимално – крајем 2014. било је 19.427, а у јуну ове године 19.286 корисника ове принадлежности.

Напомена:

Упутством за припрему буџета Р. Србије за 2020. годину трансфери ка Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање планирани су у укупном износу од 171,4 млрд динара и то: са раздела Министарства финансија у износу од 171,14 млрд динара; са раздела Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у износу од 0,26 млрд динара.

Планирани трансфери из буџета Р. Србије ка Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. г. укупно износе 181,14 млрд динара, а у 2020. г. укупно износе 171,4 млрд динара.

Трансфери ка Фонду за социјално осигурање војних осигураника су у 2020. г. планирани у износу од 0,44 млрд динара са раздела Министарства одбране за накнаду дела трошкова за становање корисницима војних пензија.