Zapisnik sa ročišta 03.09.2019. g. pred Višim sudom u Beogradu, po tužbi za diskriminaciju vojnih penzionera

Poštovani!

U prilogu objavljujem Zapisnik sa ročišta 03.09.2019. g. pred Višim sudom u Beogradu, po tužbi za diskriminaciju vojnih penzionera.

Zvanično na sajtu Suda ročište ima status održanog ročišta. Uostalom i iz objavljenog zapisnika se vidi da je Sud prvo doneo rešenje da se ročište održi i da je rasprava na ročištu počela - vođena. U njoj su učestvovali punomoćnik tuženog i punomoćnik tužilaca, kao i jedan od tužilaca.

Došlo je nakon toga do odlaganja jer se na Sudu nije pojavila Dragana Kalinović, kao zakonski zastupnik tuženog, koju je trebalo saslušati na predlog punomoćnika tužilaca. Taj predlog je Sud prihvatio na pripremnom ročištu.

Sudu nije pristupila Dragana Kalinović, zakonski zastupnik tuženog - nema dokaz da je lično primila poziv.

Advokat Jovo Borić je svojim klijentima poslao e-mail sa priloženim zapisnikom sa tog ročišta.