НОВИ ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ОРГАНА ВЕШТАЧЕЊА РФ ПИО

Поједностављене процедуре, убрзан процес вештачења

Управни одбор Фонда, на седници одржаној 24. јула 2019. године, усвојио је нови Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Да подсетим, претходни правилник донет је 2008. године, док су мање измене и допуне донете 2011. и 2012. године.

О томе шта доноси нови правилник и које су кључне измене у односу на претходни, говори др Дика Кајевић, директор Сектора за медицинско вештачење РФ ПИО. Према његовим речима, нови правилник је усклађен са Законом о изменама и допунама Закона о ПИО који је донет у септембру 2018. године.

– Предлог Правилника резултат је дуге и свеобухватне сарадње Фонда са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством здравља и Републичким фондом за здравствено осигурање. Када је реч о конкретним изменама, у складу са одредбама Закона о ПИО, Правилником више није предвиђено одређивање обавезног контролног прегледа корисника права на инвалидску пензију.

Правилник је усклађен са савременим медицинским постулатима по питању обима и садржаја медицинске документације неопходне за вештачење. Дакле, начин рада органа вештачења је максимално поједностављен у циљу убрзавања процеса вештачења, уведени су нови обрасци приликом вештачења потребе за помоћи и негом другог лица, телесног оштећења и неспособности за обављање пољопривредне делатности.

Поред тога, прецизно је регулисана процедура код вештачења промена у стању инвалидности, вештачења потребе за помоћи и негом другог лица и телесног оштећења која се обављају по службеној дужности.

Правилником је предвиђено и формирање Комисије за стручни надзор која би контролисала рад органа вештачења, давала стручно мишљење у вези са спорним питањима и предлоге за унапређење процеса вештачења – објашњава др Кајевић.

Он додаје да је важно истаћи и да су приликом рада на изради предлога Правилника коришћене раније сугестије и препоруке Заштитника грађана по питању заштите података о личности, као и препоруке Агенције за борбу против корупције.

Нови правилник ступио је на снагу 24. августа ове године.

Прилози:

- Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019 od 16.08.2019. g.)

- Obrasci br. 1-8, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 58/2019