ДА ЛИ СУ И КОЛИКО ПЕНЗИЈЕ И ПЛАТЕ ПОРАСЛЕ ПРОТЕКЛИХ ГОДИНА?

Државни званичници годинама нас уверавају у драматичан раст и никада веће пензије и плате служећи се подацима о њиховом номиналном расту. При томе свесно занемарују и прећуткују податке о реалном расту или опадању пензија и плата.

Подаци Министарства финансија од 04.09.2019. године изнети у Основним индикаторима макроекономских кретања показују следеће:

- Од 2012. године (од када РФ ПИО податке о просечним пензијама даје са подацима за професионална војна лица) пензије су забележиле реалан раст само у 2018. години (3,6 %) и првих седам месеци 2019. године (3,1 %). 2016. године забележен је незнатан реалан раст пензија (0,1 %).

- Реалан раст пензија у 2018. и 2019. години последица је престанка умањивања пензија применом Закона о ПУНИП и исплате новчаног износа као увећања уз пензију делу пензионера са нижим пензијама.

- Од 2012. године (од када РФ ПИО податке о просечним пензијама даје са подацима за професионална војна лица) пензије су забележиле реалан пад (негативан реалан раст) у чак пет година. Реалан пад пензија у тих пет година кретао се од 1,2 % у 2017. години до 5,5 % у 2015. години.

- Када се просто саберу проценти реалног раста пензија тај збир износи 6,8 %, а прости збир реалног пада пензија износи 14,7 %, што несумњиво показује да у периоду од 2012. године до сада није било апсолутно никаквог реалног раста пензија. Напротив, пензије су у овом периоду забележиле реалан пад (негативан реалан раст).

- Од 2012. године плате су, насупрот пензија, забележиле реалан раст у пет година. Реалан раст плата у тих пет година кретао се од 0,9 % у 2017. години до 7,3 % у 2019. години (првих седам месеци).

- Од 2012. године плате су забележиле реалан пад (негативан реалан раст) у три године. Реалан пад плата у 2013. и 2014. години износио је 1,5 %, а у 2015. години 2,1 %.

- Када се просто саберу проценти реалног раста плата тај збир износи 16,2 %, а прости збир реалног пада плата износи 5,1 %, што несумњиво показује да је у периоду од 2012. године до сада забележен одређени реалан раст плата.

- Насупрот пензијама које су у периоду од 2012. године до сада забележиле реалан пад (негативан реалан раст), плате су у овом периоду забележиле одређени реалан раст.

Прилог: Основни индикатори макроекономских кретања (подаци Министарства финансија од 04.09.2019. године)