Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Na sajtu ministarstva pravde objavljeno je saopštenje ministarke pravde da od 1. oktobra počinje primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), na koji je Srbija čekala gotovo 15 godina, a koji će svim građanima omogućiti jednak pristup pravdi.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći koji se primenjuje od 1. oktobra 2019. god. se uređuje besplatna pravna pomoć za građane kao njene korisnike i načini njenog ostvarivanja i pružanja. Ovaj zakon se primenjuje na korisnike besplatne pravne pomoći koji pravo na besplatnu pravnu pomoć nisu ostvarili prema drugim zakonima, sa osnovnim ciljem da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi.

U prilogu objavljujem Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je pripremila dipl. pravnik Irena Drča.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.doc)Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.doc 87 kB