Presuda Upravnog suda br. 3U. 4515/17 od 06.09.2019. g. - Simić Đorđe

Poštovani!

U prilogu objavljujem presudu Upravnog suda br. 3U. 4515/17 od 06.09.2019. g. po tužbi kolege Simića protiv RF PIO, radi poništaja Rešenja Republičkog Fonda za PIO – Direkcija Fonda – br. 01-02/181.6.3.2139/17 od 20.02.2017. godine, koje se odnosi na vanredno usklađivanje penzija, korisnika vojnih penzija, za 6,57% (umesto 11,06%), počev od 01.01.2008. godine.

Presudom je tužba odbijena.

Napominjem da je u ovom upravnom postupku kolega Simić (iako je protiv drugostepenog rešenja pokrenuo upravni spor tužbom Upravnom sudu) podneo Molbu za ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog fonda za PIO – Direkcija Fonda od 20.02.2017. godine.

Molbu koju je kolega Đorđe Simić podneo za ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog fonda za PIO – Direkcija Fonda od 20.02.2017. godine objavio sam 22.09.2019. godine.

RF PIO po toj molbi sigurno neće izvršiti ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog Fonda za PIO – Direkcija Fonda – br. 01-02/181.6.3.2139/17 od 20.02.2017. godine, po žalbi na Rešenje Republičkog Fonda za PIO – filijala za grad Beograd, br. 181.6-2-1909/2016. od 30.12.2016. godine, jer je Upravni sud presudio da je tuženi organ pravilno postupio, odnosno da je tužba neosnovana.

Upitno je da li je uopšte imalo svrhe podnošenje molbe za ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog fonda za PIO – Direkcija Fonda od 20.02.2017. godine, kada je radi poništaja tog rešenja vođen upravni spor.

Kolegi Simiću ostaje samo da na ovu presudu Upravnog suda eventualno podnese ustavnu žalbu ili da iskoristi vanredni pravni lek u upravno-sudskom postupku, pred VKS ili UpS.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Presuda UpS br. 3U. 4515-17 od 06.09.19. -  Simić Djordje.pdf)Presuda UpS br. 3U. 4515-17 od 06.09.19. - Simić Djordje.pdf 4171 kB