MOGUĆA FORMULACIJA ČLANA 80 ZAKONA O PIO KOJIM ĆE BITI UVEDENA “ŠVAJCARSKA FORMULA” ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA

Vlada R. Srbije će do 01. novembra (ili početkom novembra) usvojiti Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO i uputiti ga Narodnoj skupštini R. Srbije na usvajanje. Narodna skupština R. Srbije bi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO trebalo da usvoji do 15. decembra 2019. godine.

- Moguća formulacija člana 80 Zakona o PIO kojim će biti uvedena “švajcarska formula” za usklađivanje penzija od 01. januara 2020. godine je:

Penzija se od 1. januara tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnoj godini i kretanjem prosečne zarade na teritoriji Republike Srbije u prethodnoj godini, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Isplata usklađene penzije teče od isplate januarske penzije.

Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena i prosečne zarade na teritoriji Republike Srbije u prethodnoj godini.”

- Za penzionere povoljnija i moguća formulacija člana 80 Zakona o PIO kojim će biti uvedena “švajcarska formula” za usklađivanje penzija od 01. januara 2020. godine bila bi:

“Penzija se od 1. januara i 1. jula tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i kretanjem prosečne zarade na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Isplata usklađene penzije teče od isplate januarske odnosno julske penzije.

Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena i prosečne zarade na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.”

- Ograničenja u primeni “švajcarske formule” su postavljena predloženim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koje su već u Narodnoj skupštini R. Srbije na usvajanju:

Фискална правила, члан 27е
ст. 28. - Принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%.
ст. 29. - Повећање плата и пензија може се вршити само у години у којој се на основу одговарајућих планских докумената надлежних органа очекује, односно процењује да ће учешће плата општег нивоа државе у БДП да буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%, и то највише два пута годишње, али тако да очекивано учешће плата општег нивоа државе, односно пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведених процената.
ст. 31. - Уколико су испуњени услови за усклађивање плата, односно пензија из ст. 28. и 29. овог члана, о повећању плата, односно пензија, као и о проценту тог повећања одлучује Влада, на предлог Министарства.

- “Švajcarska formula” ranije kod nas bila je uvedena 2003. godine novim Zakonom o PIO koji je usklađivanje penzija regulisao na sledeći način:

Član 80

Penzija se od 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra tekuće godine usklađuje, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života i prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnom kvartalu, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Isplata usklađene penzije teče od prvog dana u mesecu u kome je izvršeno usklađivanje.

Usklađivanje penzije u smislu stava 1 ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike za prethodni kvartal, iskazanih kumulativno.

("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, na snazi od 10.04.2003. g.)

Prema tadašnjoj “švajcarskoj formuli” su penzije usklađivale 4 puta godišnje (u januaru, aprilu, julu i oktobru).

- “Švajcarska formula” je napuštena već 2005. g. kao deo aranžmana sa Svetskom bankom i MMF-om, pošto se insistiralo na smanjenju javne potrošnje i na dugoročnim projekcijama koje su upućivale na neodrživost penzionog sistema u Srbiji.

Član 80

Penzija se od 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine usklađuje, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci.

Isplata usklađene penzije teče od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije.

Usklađivanje penzije u smislu stava 1. ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike za period: oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine.

("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, na snazi od 14.10.2005. g.)

- 2018. g. uveden je i nov, do tada neviđen institut: uvećanje uz penziju u uslovima postojanja fiskalnog prostora.

Trenutno član 80 Zakona o PIO (čija je primena suspendovana članovima 80a i 80b) propisuje usklađivanje penzija sa kretanjem potrošačkih cena (inflacijom) i stopom rasta BDP umanjenom za 4% u aprilu, a sa kretanjem potrošačkih cena (inflacijom) u oktobru:

Član 80

Penzija se od 1. aprila tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%.

Penzija se od 1. oktobra tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Isplata usklađene penzije teče od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije.

Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje:

- u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%.

Ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na način propisan stavom 1. ovog člana, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Član 80b

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, penzije će se usklađivati na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem.

("Sl. glasnik RS", br. 73/2018, na snazi od 30.09.2018. g.)