Војни пензионери због година старости тешко могу (не могу) купити на кредит стан из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности

Поштовани!

Дана 07.10.2019. године објавио сам да је купопродајну цену стана из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

Навео сам да за више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html

Провером смо утврдили да велики број војних пензионера због година старости тешко може (односно не може) купити на кредит стан из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Наиме, провером сам утврдио да посљедња рата стамбеног кредита мора да се отплати пре навршених 75 година живота. Практично војни пензионер који има 65 година живота могаo би добити стамбени кредит са роком отплате од 120 месеци, односно 10 година.

Нисам сигуран ни да је наведени податак потпуно тачан, јер сам добио информације из других извора да посљедња рата стамбеног кредита мора да се отплати пре навршених 70 година живота.

Колега Шесток је 10.10.2019. године послао колеги Драгиши Давковском следећи мејл:

“Dobro veče Dragiša!

Pokušao sam da vas pozovem, ali bezuspešno.

Ukratko, vaš mail sam prosledio šefici filijale Poštanske štedionice u Zaječaru, gospođa je ljubazno rekla da će proveriti u BG i javila nam je da bez obzira na hipoteku na stan ne može niko preuzeti kasniju otplatu rata kredita, tako da smo blokirani sa godinama starosti oca i tu se sve završi.

Pozdrav!”

Наведени мејл је Драгиша проследио Илији и мени и написао:

“Златко и Илија прослеђујем Вам поруку од сина колеге из Зајечара коме смо преко адвоката обезбедили да има право на стан и који је потписао, оверио и послао ИЗЈАВУ за КУПОВИНУ стана под повољнијим условима у Нишу уз наговор са моје стране .... Након тога је добио ПОТВРДУ да је увршћен у СПИСАК за решавање свог стамбеног питања тим начином ... Међутим, када је код БАНАКА покушавао да добије КРЕДИТ све банке су га одбијале због тога што је стар преко 70 година ....

ИНФОРМАЦИЈУ коју сте ставили у ФБ групи везано за могућност добијања кредита преко банке ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ, проследио сам његовом сину, са циљем да се обрате банци ПОШТАНСКОЈ ШТЕДИОНИЦИ у Зајечару и утврде да ли може отац да добије кредит ....

ЈУЧЕ ми је послао ову поруку коју ВАМ прослеђујем са МОЛБОМ да утврдите да ли такав став имају и остале филијале банке у Крагујевцу и Београду, јер уколико је то све тачно онда наше колеге у тим годинама и ДАЉЕ НЕЋЕ МОЋИ да решавају своје стамбено питање КУПОВИНОМ стана под повољнијим условима ....

Унапред Вам ХВАЛА на сарадњи и поздрављам Вас из Словеније .... Уколико се слажете ставите његову поруку - информацију на ФБ групу и Адмирал!!!”