Јавни позив за продају станова у Новом Саду

Поштовани!

У прилогу објављујем Јавни позив за продају станова у Новом Саду, из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

https://www.ssb-srbija.com/gradovi/novi-sad/

На локацији Југовићево биће изграђено укупно 1972 стана за припаднике снага безбедности.

У оквиру I a фазе пројекта у продаји су три стамбена објекта на локацији Југовићево са укупно 548 стамбених јединица и то: 115 једнособних, 268 једноипособних и двособних,141 двоипособних и трособних, и 24 троипособних.

ЦЕНА КВАДРАТА без ПДВ-а

500 €/m2

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

„SPV DUNAV“ d.o.o.
Булевар Цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија
Телефон: –
Електронска пошта: prodaja.ns@gds.rs

Начин исплате непокретности

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ssb-javni-poziv-za-novi-sad.pdf)ssb-javni-poziv-za-novi-sad.pdf 93 kB