Јавни позиви за продају станова у Краљеву и Крагујевцу

Поштовани!

У прилогу објављујем Јавне позиве за продају станова у Краљеву и Крагујевцу, из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Краљево

https://www.ssb-srbija.com/gradovi/kraljevo/

На локацији градског насеља Рибница биће изграђено укупно 947 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у три стамбена блока са укупно 10 стамбених објеката.

У оквиру I a фазе пројекта у продаји су прва два стамбена објекта са укупно 200 стамбених јединица: 34 једнособних, 108 једноипособних и двособних, 46 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

ЦЕНА КВАДРАТА без ПДВ-а

400 €/m2

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

„SPV IBAR“ d.o.o.
Цара Лазара 44
36000 Краљево, Србија
Телефон: 036/339-090
Електронска пошта: prodaja.kv@gds.rs

Крагујевац

https://www.ssb-srbija.com/gradovi/kragujevac/

На локацији Денино брдо биће изграђено укупно 972 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у пет стамбена блокова са укупно 10 стамбених објеката.

У оквиру Ia фазе пројекта у продаји су прва два стамбена објекта са укупно 216 стамбених јединица и то: 36 једнособних, 118 једноипособних и двособних, 50 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

ЦЕНА КВАДРАТА без ПДВ-а

430 €/m2

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

„SPV LEPENICA“ d.o.o.
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац, Србија
Телефон: 034/370-179
Електронска пошта: prodaja.kg@gds.rs

Начин исплате непокретности

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Javni-poziv-Kragujevac.pdf)Javni-poziv-Kragujevac.pdf 92 kB
Download this file (Javni-poziv-Kraljevo.pdf)Javni-poziv-Kraljevo.pdf 92 kB
Download this file (STAMBENI KREDIT POŠTANSKE ŠTEDIONICE.doc)STAMBENI KREDIT POŠTANSKE ŠTEDIONICE.doc 35 kB