Исплата новчане помоћи пензионерима
 
Чланом 171. ст. 3 и 4. Закона о ПИО уређено је да се средства Фонда могу изузетно користити и за исплату новчане помоћи корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника и да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада, водећи рачуна о билансним могућностима Фонда.
 
Предлогом Закључка Владе Републике Србије утврђено је да се свим корисницима пензија, привремених накнада – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о ПИО) и инвалидној деци - корисницима привремене накнаде код Фонда, изврши исплата новчане помоћи у износу од 5.000,00 динара.
Ребалансом Финансијског плана РФ ПИО, за исплату новчане помоћи (са пратећим трошковима исплате) обезбеђена су средства у укупном износу од 8,7 милијарди динара. Исплата новчане помоћи у износу од 5.000,00 динара биће 05.11.2019. године.
 
Исплата новчане помоћи обезбеђена је у складу са билансним могућностима Фонда, захваљујући остварењу прихода од доприноса за ПИО у вишем износу од планираних у периоду јануар – август текуће године, као и нижем извршењу расхода, пре свега, по основу принудних наплата по судским споровима. Планирани приходи од доприноса за ПИО виши су за 2,41%, односно за 11,19 милијарди динара у односу на првобитно планиран износ, у складу са остварењем у првих осам месеци текуће године. Планираним изворним приходима покрива се 71,18% планираних расхода и издатака у 2019. години. 
 
Учешће дотације и трансфера из буџета у укупним приходима и примањима Фонда смањено је са 27,44% на 26,00%. Планирани износ трансфера са раздела Министарства финансија за подршку исплате пензија и новчаног износа као увећања уз пензију износи 150,30 милијарди динара, што је 7,42 милијарде динара мање од првобитно планираног износа.
 
Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали обишао је данас Клуб за старе на Врачару и том приликом најавио да ће 5. новембра ове године бити исплаћена обећана помоћ пензионерима у висини од 5.000 динара. Он је подсетио и да ће од 1. јануара бити повећане пензије, по швајцарској формули, где се пензија одређује на основу висине просечне плате и висине инфлације.
„Ми већ сада знамо, а за пар дана ћемо знати сигурно, да ли је реч о повећању пензија између 5.3 и 5.4 одсто“, рекао је Мали.