Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ učesnik IX Regionalne konferencije sindikata penzionera

U Beogradu je 16. oktobra ove godine, uz organizacionu i finansijsku podršku, i učešće predstavnika Sindikata penzionera Italije (SPI – CGIL), održana IX Regionalna konferencija sindikata penzionera iz zemalja sa područja bivše Jugoslavije.

Konferenciji su, uz predstavnike SPI – CGIL i penzionerskih organizacija iz Srbije kao zemlje domaćina (Udruženja sindikata penzionera Srbije, Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“, Saveza penzionera Srbije, Novog sindikata penzionera …) prisustvovali predstavnici sindikata penzionera iz Bosne i Hercegovine (Federacije i Republike Srpske), Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije i Slovenije, kao i predstavnici Sindikata penzionera sa Kosova.

Učesnici konferencije su raspravljali o položaju penzionera i starijih lica u zemljama učesnicama na osnovu podnetih usmenih informacija, kao i na osnovu istraživanja o položaju penzionera u Beogradu i Srbiji koje je pripremila prof. dr Snežana Simić.

U podnetim informacijama dominirale su sledeće teme:
- normativno regulisanje oblasti prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja;
- kriterijumi za sticanje prava na penziju;
- izvori finansiranja prava po osnovu PIO;
- pojave kršenja ustavnih i zakonskih odredbi vezanih za penzije i neotuđivo pravo penzionera da ih, bez smetnji, koriste;
- standard penzionera – visina penzija (minimalna, prosečna, najviša – poređenje sa zaradama i potrošačkom korpom – minimalnom i prosečnom);
- zdravstvena zaštita penzionera i starijih lica;
- društvena i socijalna uključenost penzionerske populacije i drugih lica trećeg doba i pojave diskriminacije.

Na osnovu podnetih izveštaja i informacija, kao i veoma sadržajne diskusije, na Konferenciji je jednoglasno, usvojen predlog teksta ZAJEDNIČKE IZJAVE. Zajednička izjava će, nakon ugrađenih predloga i sugestija iznetih u toku rasprave, biti dostavljena FERPI, kao i nadležnim državnim organima u zemljama učesnicama.

Predstavnici Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“ – članovi Izvršnog odbora, aktivno su učestvovali u radu, a njihove sugestije na sadržaj Zajedničke izjave, prihvatili su ostali učesnici Konferencije.

ZAJEDNIČKA IZJAVA biće objavljena na sajtu i društvenim mrežama UGS i Sindikata penzionera “Nezavisnost“ nakon sadržajnog i tehničkog sređivanja, u skladu sa predlozima usvojenim na Konferenciji.

Izvor: sajt UGS “Nezavisnost“