Влада Р. Србије утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО

Влада Републике Србије утврдила је на јучерашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и проследила га Народној скупштини на усвајање.

Изменама закона, према „швајцарском моделу“, почев од 1. јануара 2020. године биће пензије усклађене у проценту који представља збир половине процента раста потрошачких цена и половине процента раста зарада без пореза и доприноса.

Пензије ће се усклађивати на основу података органа надлежног за послове статистике о кретању просечне зараде запослених без пореза и доприноса на територији Републике Србије и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци, рачунајући уназад, почев од јуна претходне календарске године.