Јавни позив за продају станова у Сремској Митровици

Поштовани!

У прилогу објављујем Јавни позив за продају станова у Сремској Митровици, из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Сремска Митровица

На локацији Камењар у Сремској Митровици биће изграђено укупно 190 станова за припаднике снага безбедности.

У продаји су три стамбена објекта са 190 стамбених јединица, и то: 40 једнособних, 91 једноипособних и двособних, 47 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

ЦЕНА КВАДРАТА без ПДВ-а

430 €/m2

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

„SPV SAVA“ d.o.o.
Светог Димитрија 13
22000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: 022/621-006
Електронска пошта: prodaja.sm@gds.rs

Начин исплате непокретности

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Javni-poziv-Sremska-Mitrovica.pdf)Javni-poziv-Sremska-Mitrovica.pdf 90 kB