ZAHTEV Filijali RF za PIO Valjevo za donošenje Rešenja o pravu na povraćaj oduzetih delova od penzije i REŠENJE te Filijale – Dobrivoje Stanojević

Poštovani!

U prilogu objavljujem ZAHTEV kolege Dobrivoja Stanojevića Filijali RF za PIO Valjevo za donošenje Rešenja o pravu na povraćaj oduzetih delova od penzije i REŠENJE te Filijale o odbacivanju zahteva.

U mejlu kojim mi je iste dostavio kolega Dobrivoje je napisao:

“Poštovane koleginice i kolege, cenjeni advokati,

U postavljenim prilozima upoznajte se sa Zahtevom koji sam podneo Filijali RF za PIO Valjevo, dana 25. avgusta 2019. godine, radi donošenja Rešenja o PRAVU NA POVRAĆAJ oduzetih delova od penzije primenom Zakona o PUNIP.

Filijala Valjevo je ĆUTALA više od DVA meseca, i nije postupila po mom Zahtevu, sve do juče, 28. oktobra, kada sam uputio jednu oštru Pritužbu direktoru iste. Već danas, 29. oktobra, stiže mi traženo Rešenje!

Interesantno, Rešenje je ANTIDATIRANO na datum 24.10. 2019. godine, i PREPISANO od reči do reči, iz Rešenja koje mi je ova Filijala donela 08. februara 2018. godine, kada sam od iste tražio (još u vreme primene Zakona o PUNIP), da mi ISPLATI do tada oduzete delove od penzije.

Kao što vidite iz Zahteva, ja sam sada tražio (nakon prestanka važenja Zakona o PUNIP) da mi Filijala donese Rešenje o PRAVU NA POVRAĆAJ svih oduzetih delova penzije, u toku 4 godine. Tako sam postupio na predlog kolege Zlatka Posaveca, s namerom da izbegnem mogućnost da se Filijala Valjevo pozove na član 92. stav 1 tačka 1 ZUP-a, i konstatuje da je moj Zahtev IMOVINSKO - PRAVNOG KARAKTERA, te tako NIJE REČ o UPRAVNOJ STVARI u smislu člana 2. ZUP-a o kojoj se odlučuje u upravnom postupku.

Na žalost, Filijala Valjevo se opet pozvala na te članove ZUP-a i ODBACILA moj Zahtev. Naravno, podneću Žalbu Direkciji Fonda, protiv ovog Rešenja Filijale Valjevo.

Borba sa državnim vetrenjačama se nastavlja...dokle, videćemo!"