Јавни позив за продају станова у Нишу

Поштовани!

У прилогу објављујем Јавни позив за продају станова у Нишу, из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Ниш

https://www.ssb-srbija.com/gradovi/nis/

На локацијaма Стеван Синђелић и Ардија биће изграђено укупно 2690* станова за припаднике снага безбедности.

У оквиру I a фазе пројекта у продаји су прва два стамбена објекта на локацији Стеван Синђелић са укупно 190 стамбених јединица и то: 40 једнособних, 91 једноипособних и двособних, 47 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

ЦЕНА КВАДРАТА без ПДВ-а

450 €/m2

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

SPV NIŠAVA“ d.o.o.
Генерала Милојка Лешјанина 39
18000 Ниш, Србија
Телефон: 018/241-561
Електронска пошта: prodaja.ni@gds.rs

Начин исплате непокретности

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Javni-poziv-Nis.pdf)Javni-poziv-Nis.pdf 84 kB