Обраћање Фондa за СОВО Републичком фонду за здравствено осигурање

На основу дописа Удружења војних пензионера Србије у вези са примедбама корисника здравствених услуга које остварују у цивилним здравственим установама, Фонд за СОВО обратио се ових дана Републичком фонду за здравствено осигурање са захтевом да се хитно реагује и отклоне побројане примедбе, како би се наставила несметана здравствена заштита војних осигураника, у складу са закљученим уговором.
Војним пензионерима старијим од 65 година, супротно важећим прописима, у неким домовима здравља наплаћује се партиципација за лекарски преглед. С тим у вези Фонд за СОВО је побројао све категорије војних осигураника којима се неоправдано наплаћује партиципација.
У делу домова здравља шалтерски службеници захтевају од војних осигураника здравствене картице који ови не поседују. С тим у вези сугерисано је да се још једном домови здравља обавесте да се војне здравствене књижице не учитавају, да војни осигураници немају картице здравственог осигурања и да их не захтевају од војних осигураника.
Покренута су још нека питања на које су ставили примедбе корисници здравствених услуга.
Фонд за СОВО је подвукао да је сваки пријављени случај појединачно провераван и да је утврђено како су подаци из здрагвствених књижица апсолутно валидни, па се изражава уверење да до грешкака долази у апликацији здравствених установа.
Очекује се да ће надлежни у РФ за здравствено осигурање реаговати у складу са захтевом и одредбама уговора.

Делегација УВПС у Фонду за СОВО

Делегација УВПС коју су сачињавали председник Љубомир Драгањац, председник извршног одбора Зоран Вучковић и члан Извршног одбора задужен за здравство мр Часлав Антић посетила је 25. 7. 2017. године Фонд за СОВО, где их је примио новопостављени директор потпуковник др Радан Костић са сарадницима.
У двочасовном разговору разматрана су готово сва питања из области остваривања права на здравствену заштиту: проблеми у снабдевању лековима, исплата путних, погребних и других трошкова из домена социјалне заштите... Указано је на потребу да се што пре донесе Закон о здравственом осигурању војних осигураника. Апострофирано је заостајање у иновацији административне регулативе (Правилника о медицинско-техничким помагалима, упућивање на рехабилитацију, итд).
Посебно је нистакнут проблем незаконитог трошења средстава за допринос за исплату боловања до 30 дана. Скренута је пажња да су неки војни осигураници, мада су кориастили организован војни превоз (Јагодина), наплаћивали путне трошкове као да су путовали јавним превозом.
Констатовано је да се у припреми и доношењу системских решења заостаје зато што најважније здравствене институције дуже времена на челним функцијама немају постављене старешине.
Једно од питања било је и из области стамбеног обезбеђења. Са директором Фонда за СОВО договорено је да информације у вези са поделом станова и доделом безготовинског кредита од 20.000 евра у наредном периоду буду правовремене и редовније, како би се о томе обавестили корисници војне пензије заинтересовани за ту област.